Zoek in de site...

Examencommissie

De examencommissie van de opleiding Sociologie bestaat uit:

 • dr. H.F. te Grotenhuis (voorzitter)
 • dr. R. Meuleman (secretaris)
 • dr. M.R.M. Vergeer (extern lid)
 • drs. C. Sanders (adviserend lid)


De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn:

 • verantwoordelijk voor het afnemen van de examenonderdelen en examens en voor het vaststellen van de uitslag van de examenonderdelen en de examens;
 • het aanwijzen van de examinatoren van de studieonderdelen c.q. de tentamens van de opleiding;
 • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleiding en het nemen van maatregelen daartoe;
 • het adviseren van de opleidingscommissie van de opleiding over de inhoud van het onderwijsprogramma;
 • het uitvoeren van alle verdere taken die in het Onderwijs– en Examenreglement van de opleiding aan deze commissie zijn toevertrouwd, zoals:
  • het beoordelen van de aanvragen om toegelaten te worden tot de opleiding;
  • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vrijstelling van een examenonderdeel: zij verleent of weigert deze vrijstelling, de docent gehoord;
  • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vervanging van een onderdeel van het studieprogramma van de opleiding door een onderdeel dat buiten de opleiding is of zal worden behaald.

De examencommissie Sociologie is bereikbaar op: examencommissiesociologie@maw.ru.nl
Postadres: Examencommissie Sociologie, Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen.