Zoek in de site...

Opleidingscommissie

In de bachelor/masterstructuur opereren twee opleidingscommissies: één voor de bacheloropleiding en één voor de masteropleiding.
Deze beide commissies bestaan uit drie leden van de wetenschappelijke staf en drie studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de directeur van het Onderwijsinstituut benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de decaan, directeur van het onderwijsinstituut en examencommissie.De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de:

  • decaan en directeur van het onderwijsinstituut;
  • examencommissie.

De opleidingscommissie voor de bacheloropleiding is in studiejaar 2016-2017 als volgt samengesteld:

  • stafleden: dr. Jochem Tolsma (voorzitter), dr. Maurice Gesthuizen, dr. Liesbet Veenstra-van Dijk
  • studentleden: Shirley Kreijkes, Joep Dorna, Tamara Salov
  • adviserend leden: mw. drs. C. Sanders (studieadviseur en onderwijscoördinator) en mw. drs. J.J. Snoek (onderwijskundige advisering).

De opleidingscommissie voor de masteropleiding is in studiejaar 2016-2017 als volgt samengesteld:

  • stafleden: dr. Jochem Tolsma (voorzitter), dr. Maurice Gesthuizen, dr. Liesbet Veenstra-van Dijk
  • studentleden: Milou Joosten, Bruno Otten, Thijs Driessen
  • adviserend leden: mw. drs. C. Sanders (studieadviseur en onderwijscoördinator) en mw. drs. J.J. Snoek (onderwijskundige advisering).

De bachelorcommissie en mastercommissie vergaderen gezamenlijk. Zowel stafleden als studentleden functioneren voor de commissie waarvan zij geen lid zijn als adviserend lid.
Uitvoerend secretaris van beide commissies is de assistent onderwijscoördinator, mw. F. Klomp.

Voor opmerkingen/ klachten over de studie kan je terecht bij de studentleden van de opleidingscommissies. Dit kan door één van hen aan te spreken (tijdens bijvoorbeeld een college) of door een mail te sturen aan: olc.sociologie@student.ru.nl.