Zoek in de site...

Wat is sociologie?

Sociologen bestuderen hoe wij met elkaar samenleven in de maatschappij; welke invloed we op elkaar hebben en hoe de omgeving waarin we wonen ons beïnvloedt. Sociologen maken
duidelijk dat de maatschappij waarin je leeft jou beïnvloedt, vaak zonder dat je het zelf door hebt.

In onze opleiding dagen wij je uit om je perspectief te verleggen. Je leert om met een nieuwe blik naar de maatschappij te kijken en daar kritische vragen over te stellen. Wat heeft bijvoorbeeld het inkomen van je ouders te maken met jouw schoolprestaties? Of waardoor ontstaat verbondenheid tussen wijkbewoners en welke invloed heeft criminaliteit daarop? Ben jij eigenwijs genoeg dat je je niet laat leiden door vooroordelen en zaken echt wil uitzoeken? Dan is Sociologie een studie voor jou.

De samenleving verandert voortdurend en dat leidt tot telkens nieuwe maatschappelijke vraagstukken en problemen. Dat intrigeert sociologen. Als socioloog stel je daarover vragen en onderzoek je welke veranderingen plaatsvinden en waarom. Jouw onderzoek biedt niet alleen meer inzicht in de samenleving, maar biedt ook handvatten om maatschappelijke problemen aan te pakken. Zo werk je mee aan nieuwe inzichten die een ander perspectief op de samenleving kunnen geven.

Wat maakt Sociologie in Nijmegen uniek
Als socioloog heb je interesse in de maatschappij en ben je nieuwsgierig naar hoe groepen mensen zich gedragen. En sociologen willen dat onderzoeken. De Radboud-opleiding Sociologie onderscheidt zich door een sterke nadruk op onderzoeksvaardigheden en methodologie. Je bekwaamt je daarmee om gedrag en opvattingen van groepen mensen te onderzoeken. Je leert bijvoorbeeld hoe je goede enquêtevragen maakt en hoe je verbanden en informatie kunt opdiepen uit grote databestanden. Vanaf het eerste jaar oefen je, vaak in groepjes, met onderzoeksopdrachten. Ook de vertaalslag naar het beleid wordt gemaakt, met in het bijzonder aandacht voor onderzoek naar de effectiviteit van beleid. We leiden je op tot een socioloog die zijn onderzoek en analyse weet te gebruiken om inzicht te geven in de oorzaken van maatschappelijke problemen en wat je kunt doen om die aan te pakken.

Kenmerkend voor de Radboud-opleiding Sociologie
• Inhoudelijke speerpunten: criminaliteit; sociale ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, onder andere tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren en ouderen; contacten, vertrouwen en vooroordelen tussen mensen, in het bijzonder tussen etnische groepen.
• Nadruk op geavanceerde onderzoeksvaardigheden en methodologie.
• Laagdrempelig en persoonlijk contact tussen studenten en docenten, omdat de opleiding niet massaal is.
• Goede begeleiding: elke eerstejaars heeft een eigen docent-mentor bij wie je terecht kunt met vragen waarmee ook de overgang van vwo naar universiteit makkelijker is.