Zoek in de site...

Arbeidsmarktoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie komt aan de orde in alle jaren van de bacheloropleiding Sociologie. Al in het eerste studiejaar nemen studenten deel aan een arbeidsmarktoriëntatie-middag in het kader van de cursus ‘Sociologische vraagstukken’. Tijdens deze oriëntatiemiddag presenteren verschillende oud-studenten over hun werk en illustreren hoe ze in hun huidige baan kennis en vaardigheden toepassen die ze hebben opgedaan tijdens hun opleiding Sociologie aan de Radboud Universiteit. De sprekers geven een inkijkje in hun werkzaamheden als beleidsadviseur, docent, of onderzoeker bij gemeenten, NGO’s of bij meer commerciële bedrijven. Daarnaast komen tijdens verschillende eerstejaarscursussen gastsprekers aan het woord (e.g. SCP over arbeidsmarktdiscriminatie; anti-discriminatiebureau Ieder1Gelijk). Tijdens het tweede bachelorjaar maken studenten kennis met verschillende gastsprekers uit het beleidsveld tijdens de cursus Beleidsonderzoek.

De minor Beleidsonderzoek in het derde jaar, die gezamenlijk met de sectie Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies wordt verzorgd, schenkt ook in verschillende onderdelen aandacht voor de toekomstige werkzaamheden van sociologen. Meer specifiek komen in alle drie de minorcursussen in het programma aspecten van het werken als beleidsmedewerker- en/of onderzoeker aan de orde (sprekers, schrijven beleidsrapporten, beleidsaanbevelingen).

Een belangrijke praktijkcomponent in het derde jaar is het studieonderdeel 'Stage: Arbeidsmarktoriëntatie' (15 EC). In de stage doen studenten ervaring op buiten de universiteit. Aangezien de sociologie opleiding in Nijmegen zich richt op het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek met een focus op toegepast en sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek dient de student  een stageplaats te zoeken waarin opgedane studievaardigheden als onderzoeker kunnen worden getraind. Dit kan zijn bij onderzoeksafdelingen van gemeenten, ministeries, overheidsinstellingen (CBS, SCP, NCSR), bedrijven en onderzoeksbureaus. De student loopt minimaal gedurende 4 maanden stage (3.5 dag per week). Naar aanleiding van de stage vervaardigt de student een stage-eindproduct (omvang plusminus 20/30 pagina's). De stagewerkzaamheden zijn gericht op het in de praktijk brengen van aangeleerde onderzoeksvaardigheden. Voordat studenten een stageplaats zoeken zijn er twee verplichte loopbaantrainingen als onderdeel van de cursus. In deze trainingen wordt door studenten geoefend met sollicitatiegesprekken, het schrijven van een brief, het opstellen van een CV en het gebruik van sociale media bij zoeken van een baan/stage.

Verder krijgt arbeidsmarktoriëntatie nog expliciet aandacht bij de jaarlijkse Alumnidag in oktober. Tijdens deze dag staat meestal een onderzoeksthema centraal en presenteren oud-studenten zich middels voordrachten waarbij zij reflecteren op hun huidige werkzaamheden en de aansluiting van de opleiding bij het huidige werk bespreken.