Zoek in de site...

Overzicht cursussen

Cursuscode Cursustitel EC
SOW-SOB3023 Bachelorscriptie: economische marginalisatie en sociale uitsluiting 9
SOW-SOB2032 Beleidssociologie 6
SOW-MTB1002 Beschrijvende statistiek 6
SOW-CWB2016 Communicatie en beïnvloeding 6
SOW-CWB2006 Communicatie en cultuur 6
SOW-CWB2002 Communicatie en informatie 6
JUR-4CRIM Criminologie 7
SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleidsanalyse 6
SOW-MAWB3005 Gender and Diversity 6
SOW-MTB2004 Grootschalig veldonderzoek 3
SOW-SOB2001 Hedendaagse sociologische theorieën 6
SOW-SOB1001 Hoofdvragen van de sociologie 6
SOW-CWB1001 Inleiding in de communicatiewetenschap 6
SOW-CWB1006 Inleiding sociale psychologie 6
SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I 6
SOW-SOB2009 Leefstijlen: over seksualiteit, cultuur en media 6
SOW-SOB1011 Leerproject 1: sociale overdracht tussen generaties binnen families 12
SOW-SOB2033 Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland 9
SOW-SOB3030 Life course research in perspective 3
SOW-SOB1005 Maatschappelijke vooroordelen 6
SOW-MTB2044 Meetmodellen A 6
SOW-MTB1001 Methoden van onderzoek A 6
SOW-MTB2005 Onderzoeksontwerpen 3
SOW-SOB3021 Opvoeding en deviant gedrag 6
SOW-MTB2045 Regressie-analyse voor sociologen 6
SOW-SOB2031 Social Capital: From ambiquity towards two clear and distinct research lines 6
SOW-MAWB3002 Sociale participatie en beleidsanalyse 6
SOW-SOB2010 Social inequality 6
SOW-SOB3028 Social Networks 3
SOW-SOB1004 Sociologische vraagstukken 6
SOW-SOB3024 Stage: arbeidsmarktoriëntatie 15
SOW-CWB2018 Theorieën over media-effecten 6
SOW-CWB2004 Theorieën over mediaboodschappen 6
SOW-CWB3001 Theorieën over mediagebruik 6
SOW-MTB2009 Toetsende statistiek 6
SOW-FIVK05 Wetenschapsfilosofie voor sociologen 6