Zoek in de site...

Doorstroomregelingen

Een student die aan het einde van haar/zijn eerste studiejaar het propedeutisch examen niet behaald heeft, kan in het daaropvolgende studiejaar toch al aan B2–cursusonderdelen en daarbij horende toetsingen als ook de vrije keuze onderdelen/minor van de postpropedeutische fase deelnemen. Voorwaarde hiervoor is dat zij/hij in het eerste studiejaar, i.v.m. BSA, tenminste 42 ects heeft behaald. Daarnaast moeten sommige vakken uit het eerste jaar zijn behaald om deel te kunnen nemen aan bepaalde vakken in het tweede jaar. De voorwaarden zijn opgenomen in de vakbeschrijvingen in de studiegids.

Deze toelating tot het B2 is informeel, wat betekent:

  • dat de student zich voor het 2e studiejaar aan de universiteit zal moeten inschrijven als propedeusestudent;
  • dat de B2–onderdelen die op deze wijze worden behaald, formeel ongeldig blijven totdat het propedeutisch examen is behaald.