Zoek in de site...

Toelating B2

Toegelaten tot het tweede bachelorjaar (BA2) worden:

  • studenten die 42ec of meer hebben behaald en daarmee een positief bindend studieadvies hebben ontvangen.

Volgorde onderwijs BA2

Ten aanzien van de volgorde van de het onderwijs in het BA2 geldt dat de onderdelen in BA2 kunnen pas worden gevolgd en getoetst nadat zijn behaald:

  • Hoofdvragen van de sociologie
  • Sociologische vraagstukken
  • Methoden van onderzoek A
  • Statistiek A: beschrijvende statistiek
  • Leerproject 1: de sociale kaart van Nijmegen