Zoek in de site...

Eindtermen

Aan het eind van de masteropleiding is de student in staat om binnen één van de twee deelgebieden Media en beïnvloeding en Media, journalistiek en nieuwsgebruik

Theorie

1.  de voornaamste theorieën

  • kritisch en diepgaand te bespreken in het licht van historische en actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele ontwikkelingen.
  • vanuit een gedragswetenschappelijk en maatschappijwetenschappelijk perspectief te analyseren.

Veld

2.  actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele vraagstukken te signaleren, analyseren, verklaren en toe te lichten door

  • gebruik te maken van relevante theoretische en empirische literatuur.
  • kritisch te reflecteren op de relevantie van het vraagstuk en de eigen analyse.

Methode

3.  zelfstandig een gefundeerde keuze te maken voor maatschappij- en gedragswetenschappelijke methoden en technieken om complexe onderzoeksvragen te onderzoeken, en het onderzoek op wetenschappelijke wijze op te zetten, uit te voeren en te analyseren.

Integratie

4.  zelfstandig de verworven theoretische, veldspecifieke en methodische kennis en vaardigheden te integreren in onderzoek naar wetenschappelijke en praktijkvraagstukken en

  • hierover in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen schriftelijk te rapporteren.
  • hieruit onderbouwde conclusies en implicaties uit af te leiden.
  • deze kritisch te beoordelen en bediscussiëren.
  • toegankelijk te maken voor zowel een wetenschappelijk publiek als niet-wetenschappelijk publiek, waaronder professionals uit het werkveld.