Zoek in de site...

Het Honoursprogramma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend programma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Honoursprogramma voor masterstudenten
Ook voor masterstudenten biedt de Radboud Honours Academy een extra uitdaging. Met studenten van andere opleidingen werk je samen in een vaak internationaal georiënteerde denktank.  Voor een externe partij verricht je onderzoek naar een maatschappelijk actueel vraagstuk. Daarbij maak je zelf een onderzoeksplan en ga je actief op zoek naar bronnen in binnen- en buitenland. Afhankelijk van het belang van je onderzoek werk je toe naar bijvoorbeeld een beleidsrapport of wetenschappelijk artikel. Het samenwerken in een denktank geeft je inzicht in de waarde van andere disciplinaire en nationale perspectieven bij de bestudering van complexe vraagstukken. Het programma duurt één collegejaar met een studiebelasting van ongeveer 25% van een reguliere master. De sollicitatiedeadline is medio mei 2017.

Honours Scholarships 
Wil je naast je reguliere studie naar het buitenland om extra onderzoek te doen in een internationaal hoog aangeschreven laboratorium of onderzoeksinstituut? Dan kun je een Honours Scholarship aanvragen. Door de confrontatie met internationale toponderzoekers binnen je eigen wetenschappelijke discipline krijg je de mogelijkheid om nog verder de diepte in te gaan en je voor te bereiden op een wetenschappelijke carrière. Om in aanmerking te komen voor een beurs moet je een gedegen onderzoeksvoorstel indienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De duur van je buitenlandverblijf moet minimaal 8 weken zijn. Er zijn per jaar twee sollicitatiedeadlines: medio mei en medio oktober 2017.

Meer informatie
Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij Maartje Cobussen MSc.

Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1, begane grond, kamer 0.01
Telefoon: 024-3615955
E-mail: honours@honours.ru.nl 
Website: www.ru.nl/honoursacademy