Zoek in de site...

Inhoud van de masteropleiding

In de masteropleiding Communicatiewetenschap verdiepen studenten zich in theorie, onderzoek en de praktijk rond media en communicatie, waarbij ze zich specialiseren in een van de twee aangeboden richtingen. In de specialisatie Media en beïnvloeding specialiseren studenten zich in het beïnvloedingsveld en in de specialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik in het informatieveld. Deze twee thematische specialisaties sluiten nauw aan bij de belangrijkste beroepenvelden waar communicatiewetenschappers in terecht komen na hun opleiding zoals communicatieonderzoek, -beleid en -advies, marketing en voorlichting, mediabeleid en communicatieonderwijs. Daarnaast sluiten de twee specialisaties ook aan bij dominante thema's binnen het communicatiewetenschappelijk theorie- en onderzoeksveld.

De karakteristieke gecombineerde gedrags- en maatschappijwetenschappelijke benadering van het vakgebied komt terug in beide specialisaties. Er is aandacht voor aan de ene kant psychologische verwerkingsprocessen van respectievelijk informatieve en persuasieve communicatie, en aan de andere kant voor de sociale context van de productie, inhoud, verwerking en effecten van deze vormen van communicatie. Net als in de bachelor worden recente ontwikkelingen in het medialandschap gevolgd, met aandacht voor traditionele en interactieve media, zoals sociale media en nieuws en marketingapplicaties voor smartphones en tablets.

De beide masterspecialisaties hebben een vergelijkbare opbouw en overeenkomstige eindtermen. Naast het cursorisch onderwijs is er aandacht voor praktijkproblemen en voeren studenten een individueel afstudeerproject uit dat uitmondt in een thesis.