Zoek in de site...

De masteropleiding

De opleiding Communicatiewetenschap in Nijmegen biedt een eenjarige master met de specialisaties Media en beïnvloeding en Media, journalistiek en nieuwsgebruik. Tevens bestaat de mogelijkheid om met een bachelor Communicatiewetenschap toegelaten te worden tot de tweejarige Engelstalige Research master Social and Cultural Science of de tweejarige Engelstalige Research master Behavioural Science. 

Media en beïnvloeding

In de masterspecialisatie Media en beïnvloeding verdiep je je in theorie, onderzoek en praktijk van strategische en persuasieve communicatie. Centraal staan verschillende vormen van reclame, marketingcommunicatie, voorlichtingscampagnes en gezondheidscommunicatie. Dit alles wordt steeds binnen de sociale en maatschappelijke context geplaatst.
Uitgangspunt bij het uitwerken van theorie en onderzoek zijn communicatiewetenschappelijke problemen uit de praktijk: media, communicatie en beïnvloeding in maatschappij en bedrijfsleven.

Media, journalistiek en nieuwsgebruik

In de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik verdiep je je in het nieuwsproces met aandacht voor het professionele handelen van journalisten, de inhoud van het nieuws en de wijze waarop gebruikers nieuws verwerken. Aan de hand van wetenschappelijke theorie wordt onderzoek gedaan naar journalistiek en nieuwsgebruik waarbij een koppeling plaatsvindt naar de praktische relevantie voor nieuwsorganisaties. Dit alles wordt steeds binnen een sociale en maatschappelijke context geplaatst.
Uitgangspunt bij het uitwerken van theorie en onderzoek zijn communicatiewetenschappelijke problemen uit de praktijk. Deze vraagstukken kunnen zowel betrekking hebben op de beroepspraktijk als de gebruikers voor wie het nieuws is bedoeld.

http://www.ru.nl/master/communicatiewetenschap

Research master Social and Cultural Science

De Research master bereidt voor op een wetenschappelijke carrière. Het centrale onderwerp is transformatieprocessen in samenlevingen en vraagstukken met betrekking tot cohesie en ongelijkheid die daarmee samenhangen, zoals die gethematiseerd worden in antropologie, communicatiewetenschap, ontwikkelingsstudies en sociologie. Het eerste jaar bestaat uit colleges en practica op het gebied van theorie en methoden, waaronder het gebruik van databases. In het tweede jaar wordt een afstudeeronderzoek gedaan binnen een van de disciplines van maatschappijwetenschappen.

http://www.ru.nl/opleidingen/master/social-cultural/

Research master Behavioural Science

De Research master bereidt voor op een wetenschappelijke carrière. Het centrale onderwerp betreft de principes en processen van het menselijk gedrag. Het eerste jaar bestaat uit colleges en practica op het gebied van theorie, onderzoek en methoden, waaronder het gebruik van databases. In het tweede jaar wordt een afstudeeronderzoek gedaan binnen een van de thema's van de deelnemende onderzoeksgroepen zoals Communicatiewetenschap.

http://www.ru.nl/opleidingen/master/behavioural-science/