Zoek in de site...

Toelating tot de masteropleiding

Voor bachelorstudenten Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit

Studenten die het bachelorexamen Communicatiewetenschap (Radboud Universiteit) hebben behaald, kunnen binnen de eenjarige masteropleiding kiezen voor de masterspecialisatie Media en beïnvloeding of voor de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik. Studenten moeten zich het jaar voorafgaand aan start master, tijdig inschrijven voor een masterspecialisatie via Osiris, zie voor meer informatie intranet: http//www.radboudnet.nl/studentencw

Voor andere studenten

Tevens direct toelaatbaar zijn studenten met een bachelordiploma  Communicatiewetenschap behaald aan Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam of Universiteit Twente.

Studenten met een verwante WO-bacheloropleiding kunnen in combinatie met een voorbereidende minor (van te voren behaald) worden toegelaten tot de master.

Voor andere afgestudeerde WO- dan wel HBO-studenten geldt dat ze eerst de pre-master Communicatiewetenschap moeten behalen voordat ze toegelaten kunnen worden tot de master Communicatiewetenschap.

Zij die een universitaire studie Communicatiewetenschap (of vergelijkbaar) geheel of gedeeltelijk buiten Nederland hebben gedaan en op basis daarvan willen instromen in de masteropleiding, moeten zich in verband met hun toelating tot de universiteit en de studie Communicatiewetenschap eerst wenden tot de studentendecanen van de universiteit, tel.: (024) 3612345.

Voor deze studenten geldt dat zij voor 1 juli bij de examencommissie Communicatiewetenschap toelating moeten vragen voor de master. Meer informatie is te vinden op www.ru.nl/master/communicatiewetenschap