Zoek in de site...

Aanvraag vrijstellingen

Vrijstellingen
Indien je meent voor vrijstelling van één of meerdere studieonderdelen in aanmerking te komen, dan moet je een schriftelijk verzoek tot vrijstelling indienen bij de examencommissie. Daarbij geef je altijd aan, op grond waarvan je de vrijstelling verwacht te krijgen. Bij de brief dien je altijd te voegen:

  • het bewijs dat je elders geslaagd bent voor het onderdeel dat men opvoert als reden voor vrijstelling;
  • de cursusbeschrijving van het betreffende onderdeel uit de studiegids van de universiteit of hogeschool waar je voor het onderdeel geslaagd bent.

De aanvraag van de vrijstelling dient voor aanvang van de cursus waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd door de examencommissie te zijn beoordeeld. Vraag daarom uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus deze vrijstelling aan.

Wil je een vastgesteld onderdeel van de opleiding vervangen door een ander onderdeel, dan dien je daartoe schriftelijk een met redenen omkleed verzoek in bij de examencommissie. Deze vervanging moet altijd geregeld worden voorafgaand aan de eerste tentamengelegenheid van het onderdeel waarvoor het als vervanging zou moeten dienen. Contactinformatie over de examencommissie kan je vinden in de paragraaf "examencommissies" in hoofdstuk 2.