Zoek in de site...

Cursussen en tentamens

Cursussen
Aanmelden
Voor deelname aan alle cursussen, practica, werkgroepen, etc is inschrijving via de Studentenportal verplicht (http://portal.ru.nl/). Als er in een cursus met werkgroepen gewerkt wordt en deze werkgroepen niet in de Studentenportal zichtbaar zijn, vind je de informatie over de werkgroepindeling bij de cursusinformatie op Blackboard. Zodra je inschrijft voor een cursus word je automatisch ingeschreven voor het bijbehorende (schriftelijke) tentamen.
Als je alleen deelneemt aan het tentamen moet je toch voor de betreffende cursus inschrijven, omdat je dan toegang hebt tot de Blackboard omgeving van de cursus. Na het verlopen van de inschrijvingstermijn kun je tot vijf werkdagen voor het tentamen bij het Onderwijs Service Punt (OSP) (http://www.ru.nl/socialewetenschappen/osp/) verzoeken om alsnog te worden ingeschreven voor een cursus en daaraan ook gekoppeld het tentamen. Om mogelijke problemen te voorkomen is het beter direct bij aanvang van de cursus in te schrijven voor de cursus en daarmee het tentamen.

Afmelden
Sta je al ingeschreven voor een cursus en besluit je hieraan toch niet te willen deelnemen, dan is het verplicht om je af te melden voor de cursus. Dit kan via de Studentenportal. Bij vragen over afmelding ga je naar het OSP. Is de cursus al gestart en stop je alsnog, dan geef je dit ook aan bij de betrokken docent. Omdat met je cursusinschrijving ook je tentameninschrijving is geregeld, moet je ook apart uitschrijven voor tentamens.

Tentamens
Aanmelden
Zodra je inschrijft voor een cursus word je automatisch ingeschreven voor de eerste gelegenheid van het bijbehorende (schriftelijke) tentamen. Wil je alleen het tentamen maken, bijvoorbeeld omdat je een cursus van een jaar eerder moet herkansen, dan schrijf je je rechtsstreeks via de Studentenportal in voor het tentamen. Echter, om op de hoogte te zijn van de cursusinhoud en bij de cursusinformatie op Blackboard te kunnen is het beter ook in te schrijven voor en deel te nemen aan de cursus en daarmee ook ingeschreven te zijn voor het tentamen.

Afmelden
Besluit je niet deel te nemen aan het tentamen, dan dien je je af te melden voor dat tentamen. Dit kan tot 5 werkdagen voor het tentamen via de Studentenportal, of bij het OSP. Ben je te laat om voor de 5 werkdagen af te melden, meld je dan zo snel mogelijk bij het OSP om daar je afmelding te regelen.
Indien je niet afmeldt voor het tentamen en toch niet deelneemt wordt het tentamencijfer ND (niet deelgenomen) geregistreerd. Dit kan van invloed zijn op de bepaling van het judicium. Het is dus belangrijk dat je op tijd afmeldt voor het tentamen.

Aanmelden voor hertentamens
De inschrijving voor het hertentamen wordt geopend nadat de resultaten van het eerste tentamen bekend zijn. Dit is in ieder geval 3 weken voor het hertentamen. Om deel te nemen aan een schriftelijk hertentamen moet je uiterlijk tot vijf werkdagen voor de datum van het hertentamen inschrijven. Als je te laat bent met de aanmelding van een hertentamen en toch wilt deelnemen, moet je zo snel mogelijk contact opnemen met het OSP. Het hoofd van het OSP besluit of na-inschrijving mogelijk is.

Algemene gang van zaken bij tentamens
De meeste algemeen verplichte tentamens worden door het OSP georganiseerd. Met de inschrijving voor een cursus is de student tevens ingeschreven voor het tentamen. Het ligt voor de hand dat als een paar honderd studenten tegelijk een tentamen moeten afleggen, er wel een paar spelregels zijn. Uiteraard word je ook geacht op de hoogte te zijn van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Hieronder vind je de regels met betrekking tot de dagelijkse praktijk. Lees ze goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Een paar algemene tips:

  • Zorg dat je op tijd bent. Als je van buiten de stad moet komen, houd dan rekening met eventuele vertraging onderweg. Als je een tentamen mist omdat je te laat bent, moet je wachten tot het hertentamen. Individuele hertentamens worden niet gegeven.
  • Tot een half uur na de officiële aanvangstijd mag je binnen bij een tentamen. Dit half uur is reservetijd voor als er iets onverwachts gebeurt (lekke band etc.). Na dit half uur wordt er werkelijk niemand meer toegelaten. De reden is dat na een half uur deelnemers de zaal al weer uit mogen.
  • De zaalindeling wordt bekend gemaakt via de Studentenportal. Kijk hier tenminste één dag voor het tentamen in welke zaal je geplaatst bent en waar deze zaal precies is. Voor het afnemen van tentamens kan over de gehele campus gebruikt gemaakt worden van zalen. In het tentamenrooster op de website vind je ook de officiële berichtgeving over data en tijden maar niet de zaalindeling. Bij onduidelijkheid neem je contact op met het OSP.

Deelname aan tentamens
Deelnamenummer tentamen
De zaalindeling van een algemeen verplicht tentamen wordt bekend gemaakt via de Studentenportal. Voor aanvang worden lijsten met deelnamenummers op de deur van de betreffende tentamenzaal gehangen, waarop je kunt zien in welke zaal je geplaatst bent. Onthoud het deelnamenummer dat voor je naam op deze lijst staat en meld je met dit nummer in de goede zaal. Zorg dat je op tijd bent; soms moet je namelijk naar een ander gebouw en dat kost tijd. Studenten die te laat komen, storen andere studenten die al bezig zijn. Bovendien mag je de verloren tijd niet inhalen.

Legitimatie
Bij aanvang van het tentamen moet je je bij de surveillant legitimeren met een geldige collegekaart. Als je onverhoopt de collegekaart vergeten bent, is legitimeren met een paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart ook mogelijk.

Benodigdheden
Tijdens het tentamen mag je alleen potloden en pennen bij je hebben, tenzij nadrukkelijk anders is toegestaan. Bij tentamens waar het gebruik van een rekenmachine is toegestaan, moet je zorgen voor een eigen exemplaar. Het is niet toegestaan met meerdere personen één rekenmachine te gebruiken.

Wijze van inleveren
Wanneer je klaar bent met het tentamen, lever dan het werk, voorzien van het deelnamenummer, in bij de surveillant en wacht tot de surveillant alles heeft gecontroleerd. De surveillant tekent, als alles compleet is, de deelnemerslijst af. Als op de deelnemerslijst niet door de surveillant is aangetekend dat het werk correct is ingeleverd, kan het tentamen ongeldig worden verklaard. Wanneer er nog andere studenten aan het werk zijn, verlaat je de zaal zo stil mogelijk.

Multiple choice-tentamen
Bij multiple choice-tentamens moet de student een potlood of pen meenemen voor het invullen van het antwoordblad. Fouten herstellen door gummen mag niet. Dit maakt het antwoordblad onleesbaar voor de computer. Als men een fout gemaakt heeft, maakt men het tentamen gewoon af en vraagt aan het eind een nieuw antwoordblad aan de surveillant. Het foute antwoordblad moet wel ingeleverd worden.
Let erop dat je het antwoordblad goed invult en voorziet van een handtekening. Controleer of je het versienummer en je studentnummer hebt ingevuld in de daarvoor bestemde vakjes. Antwoordbladen waarop persoonsgegevens ontbreken, kunnen niet verwerkt worden.

Bekendmaking van de tentamenuitslagen
In de regel zijn uitslagen van multiple choice tentamens, werkstukken en tentamens met open vragen binnen 15 werkdagen bekend en kun je deze raadplegen via de Studentenportal.

Bij uitslagen van werkstukken en tentamens met open vragen waaraan meer dan 100 studenten deelnemen, zijn de uitslagen binnen 20 werkdagen bekend (zie verder de OER: http://www.ru.nl/socialewetenschappen/onderwijs/oer_eer/) De verwerking van de uitslagen wordt afgehandeld door het OSP. Tentamenuitslagen worden niet telefonisch doorgegeven.

Overzicht tentamenuitslagen
Een overzicht van al je behaalde tentamenresultaten kun je raadplegen via de Studentenportal. Wil je een geprint overzicht met behaalde studieresultaten, dan kun je dit opvragen bij het OSP.