Zoek in de site...

Voorzieningen maatschappijwetenschappen

Studentenportal 
Je studentenportal (http://www.student.ru.nl/) is de belangrijkste toegang tot alle faciliteiten op de RU. Vanuit de portal ga je direct naar de belangrijkste diensten: cursusinschrijving en raadpleging (Osiris), e-mail (Share), Blackboard en rooster.

Netwerkfaciliteiten
Alle pc's in de computerruimten zijn aangesloten op het internet. Daarmee kan iedere student wereldwijd elektronische bestanden raadplegen.

Om zelf e-mail te sturen en te ontvangen of om deel te nemen aan discussiegroepen krijgt iedere student aan het begin van de studie een e-mailadres. Dit is terug te vinden op het basisblad van de studentenportal. De (web)mail faciliteit van de RU heet Share.

Computerruimten
Hieronder een overzicht van de verschillende PC-(onderwijs)ruimten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen

 • Spinoza, Kelder (A.-1.03), 61 PC-park (vrije toegang)
 • Spinoza.K55.A, 20 PC-onderwijsruimte
 • Spinoza.K55.B, 20 PC-onderwijsruimte
 • Stawerkplekken (Algemeen), 19
 • Stawerkplekken 8 in de hal van Spinoza
 • Stawerkplekken 8 in DE-cafe van Spinoza
 • Stawerkplekken 2 bij het OSP
 • Stawerkplekken 2 in TvA 2.00
 • Stawerkplekken 4 in TvA 4.00.36
 • TvA6.00.03, 50 Studielandschap
 • TvA6.00.25, 14 PC-onderwijsruimte
 • TvA6.00.26, 15 PC-onderwijsruimte
 • TvA6.00.27, 14 PC-onderwijsruimte
 • TvA6.-1, 69 Scriptiewerkplaats
 • TvA8.00.09 10


N.B. De PC-onderwijsruimtes zijn door de docenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen voor onderwijsdoeleinden te reserveren en zijn dan niet toegankelijk voor individuele studenten. Daarnaast zijn zij vrij voor individueel gebruik. Kijk hier of de pc's voor individueel gebruik vrij zijn: 
https://www.ru.nl/pc-zalen/.

Printen
Klik hier (http://www.ru.nl/isc/studenten/printen-(peage)/) voor opwaarderen, kopiëren, printen en het Péage systeem op de campus.

Software
Voor studenten die thuis beschikken over een pc is het nuttig te weten dat de universiteit software-licenties heeft waardoor studenten software gratis of tegen korting kunnen verkrijgen. De software is te verkrijgen via surfspot http://www.surfspot.nl/

Research-technische ondersteuningsgroep (RTOG)
Deze afdeling verzorgt onderzoeksondersteuning voor zowel de onderzoekprojecten van stafleden als de onderwijssituaties met studenten. De nadruk ligt daarbij op praktische vaardigheden en het gebruik van statistische software zoals SPSS. Voor meer informatie: http://www.ru.nl/socialewetenschappen/rtog/.

Scriptiewerkplaats TvA6.-1

1. Algemeen 
Bij gebruik van de PC-(onderwijs)ruimten FSW verbindt de gebruiker zich aan de volgende algemeen geldende regels:

 • Gebruikers zijn verplicht altijd hun collegekaart te kunnen tonen;
 • Het is te allen tijde verboden te roken;
 • Ook het nuttigen van vast en vloeibaar voedsel is verboden;
 • Het zelf installeren van software of het anderszins onnodig wijzigen van de instellingen van de aanwezige software is niet toegestaan;
 • Gebruikers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eigen bestanden; en
 • Gebruikers dienen aanwijzingen van medewerkers van de universiteit altijd op te volgen.


2. Voorrangsregeling 
Voor het gebruik van de PC-(onderwijs)ruimten gelden in volgorde de volgende voorrangsregels:

 • Onderwijsactiviteiten gaan voor alle andere activiteiten. Alleen als de docent daarvoor expliciet toestemming geeft kunnen vrije werkstations tezelfdertijd door niet-cursisten gebruikt worden;
 • Gedurende gereserveerde praktikumtijden hebben studenten, voor wie de ruimte door de docent gereserveerd is, voorrang boven alle andere gebruikers;
 • Buiten de gereserveerde tijden is de ruimte toegankelijk voor studenten voor werkzaamheden in het kader van hun opleiding.

Voor de diverse werkzaamheden geldt in volgorde de volgende voorrangsregeling:

 • Studenten die opdrachten maken in het kader van lopende cursussen;
 • Studenten die werkzaamheden verrichten in het kader van een scriptie;
 • Overige werkzaamheden in het kader van de studie;
 • Alle andere computeractiviteiten (E-mail, Internet, etc.).


3. Scriptiewerkplaatsen 
Naast de algemene gebruiksregels en de voorrangsregeling zijn er aanvullende gebruiksregels voor de scriptiewerkplaats van MAW:

 • De scriptiewerkplaats is alleen toegankelijk voor studenten MAW;
 • De scriptiewerkplaats is uitsluitend bedoeld voor het schrijven van scripties, en niet voor het verrichten van andere studietaken;
 • Het gebruik van Internet, incl. e-mail, is alleen toegestaan wanneer het ten dienste staat van de scriptie.