Zoek in de site...

Inhoud Masterspecialisatie Media en beïnvloeding

In de masterspecialisatie Media en beïnvloeding verdiep je je in theorie, onderzoek en praktijk van strategische en persuasieve communicatie. Centraal staan verschillende vormen van reclame, marketingcommunicatie, voorlichtingscampagnes en gezondheidscommunicatie, dit alles steeds vanuit een sociaal- en gedragswetenschappelijke invalshoek. Binnen de specialisatie is bovendien oog voor de "echte wereld": media, communicatie en beïnvloeding in maatschappij en bedrijfsleven. De focus ligt op een viertal thema's:

 • strategische en persuasieve communicatie met commerciële en maatschappelijke doelstellingen;
 • theorieën over de totstandkoming, verwerking en effecten van strategische en persuasieve communicatie;
 • theorieën over individuele (verwerkings)processen binnen de sociale context;
 • ontwikkelingen in het medialandschap, met name de opkomst van digitale persuasieve mediatechnologieën zoals social marketing, viral marketing en marketingapplicaties voor smartphones en tablets.

Opbouw van het programma

Het cursorisch onderwijs , met een studielast van 30 EC, bestaat bij beide specialisaties uit twee theoriecursussen (2x6 EC) , twee cursussen over actuele vraagstukken binnen de gekozen specialisatie (2x6 EC) en twee cursussen op gebied van onderzoek (2x3 EC). Voor communicatievraagstukken  in de praktijk is 9 EC van het studieprogramma ingeruimd.  Het afsluitende onderzoek van de master en daarbij horende thesis heeft een studielast van 21 EC.

Theorie

 • Beïnvloeding in de sociale context (6 EC)
 • Persuasion in entertainment media (in English)(6 EC)

Veld

 • Innovaties in marketingcommunicatie (6 EC)
 • Weerstand tegen beïnvloeding (6 EC)*

*In plaats van één van deze twee veldvakken mag ook worden gekozen  voor een andere invulling van het veldvak, zie elders in de studiegids bij Invulling veldvakken.

Methode

 • Onderzoeksmethoden 1 (3 EC)
 • Onderzoeksmethoden 2 (3 EC)

Integratie

 • Onderzoek in de praktijk (6 EC)
 • Wetenschapscommunicatie (3 EC)
 • Masterthesis Media en beïnvloeding (21 EC)