Zoek in de site...

Invulling veldvakken

Binnen de masterspecialisatie Media en beïnvloeding worden twee veldvakken aangeboden, te weten Innovaties in de marketingcommunicatie (SOW-CWM4023) en Weerstand tegen beïnvloeding (SOW-CWM4022). Studenten kunnen er voor kiezen (hoeft dus niet) om in plaats van één van deze twee veldvakken een ander vak te kiezen.
Gekozen kan worden voor:


• Eén van de veld- of theorievakken van de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik:
SOW-CWM4032 Internet and social media in journalism and politics, periode 3, 6 EC
SOW-CWM4031 De informatie-explosie, periode 1, 6 EC
SOW-CWM4029 Journalistiek en samenleving in transitie, periode 1, 6 EC
SOW-CWM4030 Nieuws als journalistiek product, periode 2, 6 EC

• Binnen de masteropleiding Communicatie-en Informatiewetenschappen voor de vakken:
Masterspecialisatie Communicatie en beïnvloeding:
LET-CIWM411 Communicatie, identiteit en reputatie, periode 3, 5 EC
LET-CIWM414 Communicatie, gedrag en beïnvloeding, periode 1, 5 EC
LET-CIWM471 Communication Practices in the digital society, periode 3 (Engels), 5 EC

Masterspecialisatie International business communication:
LET-CIWM431 Global Corporate Commuication, periode 3 (Engels), 5 EC

Let op:

  • Bovenstaande vakken van Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben een studielast van 5 EC in plaats van 6 EC. Naast één van bovenstaande vakken moet de cursus CWM4038 Interdisciplinary reflection worden gedaan van 1 EC. Hiervoor moet je je melden bij Prof. Buijzen (m.buijzen@maw.ru.nl).
  • Aanmelding voor bovenstaande vakken van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen moet via het STIP (secretariaat van de Letterenfaculteit), dat verzoeken tot inschrijving eerst afstemt met de CIW-mastercoördinator alvorens studenten van elders ingeschreven worden in Osiris. Plaatsing hangt af van beschikbare plekken binnen een vak.

• Binnen de masteropleiding Bedrijfskunde:
Masterspecialisatie Marketing:EC
MAN-MMA025 Marketing performance, periode 1 (Engels), 6 EC
MAN-MMA024 Consumer behaviour, periode 1 (Engels), 6 EC
MAN-MMA038 Digital marketing, periode 3 (Engels), 6 EC EC
MAN-MMA021 Global marketing, periode 3 (Engels), 6 EC


• Binnen de masteropleiding Artificial Intelligence:
SOW-MKI52 App-lab: Intelligent mobile apps, periode 3 4n 4 (Engels), 6 EC

Als je er voor kiest één van bovenstaande vakken te gaan doen in plaats van een veldvak uit de eigen masterspecialisatie, dan moet je je in Osiris voor het betreffende vak inschrijven, behalve voor een vak van Communicatie- en Informatiewetenschappen waarvoor een andere procedure geldt (zie hierboven). Kijk goed of het vak dat je wilt doen past binnen je eigen rooster, vakken vallen in verschillende periodes.

Tevens is het mogelijk om zelf een andere mastercursus voor te dragen als vervanging van een veldvak. Hiervoor moet je tijdig een verzoek indienen (inclusief inhoudelijke informatie over de mastercursus) bij de examencommissie Communicatiewetenschap (examencommissie.cw@maw.ru.nl).