Zoek in de site...

Inhoud

Informatie is voor mensen net zo belangrijk als eten en drinken. Je zoekt en verwerkt informatie bij het beantwoorden van alledaagse vragen als ‘wat ga ik dit weekend eens doen', maar ook om je een mening te vormen over een actueel politiek onderwerp. Met name nieuwe informatie is interessant: kijk maar naar de populariteit van het mediagenre ‘nieuws' en kijk maar naar de ‘nieuwsgierigheid' die mensen van nature nu eenmaal hebben.

Inde masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik staat de vraag centraal hoe je mensen via de media kunt voorzien van de informatie die zij nodig hebben; bijvoorbeeld in hun rol van consument, maar ook in hun rol van burger in onze democratische samenleving. Antwoorden op deze vraag zijn belangrijk voor communicatiedeskundigen, voorlichters, educatief medewerkers, en zeker ook voor de informatieprofessionals pur sang: journalisten.

De masterspecialisatie bestudeert een dynamisch veld. Door de komst van breedbandinternet, sociale media, en mobiele applicaties zijn de mogelijkheden om mensen van nieuws en informatie te voorzien de afgelopen jaren immers spectaculair gegroeid, en met toekomstige innovaties zullen die mogelijkheden alleen nog maar verder toenemen. De uitdagingen zijn echter ook gegroeid, bijvoorbeeld doordat mensen steeds meer op individuele basis media consumeren, doordat ze hun weg moeten vinden in een steeds grotere hoeveelheid media aanbod, en doordat ze het steeds vaker moeilijk krijgen om de kwaliteit van nieuws- en informatiebronnen in te schatten. Kennis en inzicht in deze mogelijkheden én uitdagingen geeft je een sterke basis om  als informatieprofessional binnen de nieuws- en informatiesector werkzaam te zijn.

In de masterspecialisatie bestudeer je theorie, onderzoek, en praktijk van de nieuws- en informatievoorziening. Uitgangspunt daarbij zijn de kansen en uitdagingen die nieuwe ontwikkelingen bieden; dit alles tegen de achtergrond van bestaande praktijken in de journalistiek en andere vormen van informatievoorziening.

Onderwerpen

In deze masterspecialisatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • informatievoorziening binnen een maatschappelijke en commerciële context;
 • theorieën over de totstandkoming, verwerking en effecten van een prototypische vorm van gemedieerde informatie: nieuws;
 • recente ontwikkelingen in het veld van informatievoorziening die tot nieuwe kansen en uitdagingen leiden, zoals de opkomst van sociale media en de toenemende strijd om de aandacht van de gebruiker;
 • Verkenning van de arbeidsmarkt (o.m. nieuwe business modellen, ontwerpen van nieuwe applicaties) is ook een expliciet onderdeel van de specialisatie, onder meer via gastcolleges/workshops en praktijkproject


Opbouw van het programma

Het cursorisch onderwijs , met een studielast van 30 EC, bestaat bij beide specialisaties uit twee theoriecursussen (2x6 EC) , twee cursussen over actuele vraagstukken binnen de gekozen specialisatie (2x6 EC) en twee cursussen op gebied van onderzoek (2x3 EC). Voor communicatievraagstukken  in de praktijk is 9 EC van het studieprogramma ingeruimd.  Het afsluitende onderzoek van de master en daarbij horende thesis heeft een studielast van 21 EC.


Theorie

 • Journalistiek en samenleving in transitie (6 EC)
 • Nieuws als journalistiek product (6 EC)

Veld

 • The Internet and social media in journalism and politics (In English) (6 EC)*
 • De informatie-explosie (6 EC)

Methode

 • Onderzoeksmethoden 1 (3 EC)
 • Onderzoeksmethoden 2 (3 EC)

Integratie

 • Praktijkproject: Onderzoek op de redactie (6 EC)
 • Wetenschapscommunicatie (3 EC)
 • Masterthesis Media, journalistiek en nieuwsgebruik (21 EC)

*In plaats van het veldvak The Internet and social media in journalism and politics mag ook worden gekozen voor een andere invulling, zie elders in de studiegids bij Invulling veldvakken.