Zoek in de site...

Invulling veldvakken

Binnen de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik worden twee veldvakken aangeboden, te weten The internet en social media in journalism and politics (SOW-CWM4032) en De informatie-explosie (SOW-CWM4031). Het laatste veldvak is verplicht, maar in plaats van het veld vak The internet en social media in journalism and politics kun je er voor kiezen (hoeft dus niet) om in plaats daarvan een ander veldvak te doen.
Gekozen kan worden voor:
Eén van de veld- of theorievakken van de masterspecialisatie Media en beïnvloeding:
SOW-CWM4023 Innovaties in de marketingcommunicatie, periode 1, 6 EC
SOW-CWM4022 Weerstand tegen beïnvloeding, periode 3, 6 EC
SOW-CWM4021 Persuasion in entertainment media, periode 2 (Engels), 6 EC
SOW-CWM4020 Beïnvloeding in de sociale context, periode 1, 6 EC

• Binnen de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen voor de vakken:
Masterspecialisatie Communicatie en beïnvloeding:
LET-CIWM411 Communicatie, identiteit en reputatie, periode 3, 5 EC
LET-CIWM414 Communicatie, gedrag en beïnvloeding, periode 1, 5 EC
LET-CIWM471 Communication Practices in the digital society, periode 3 (Engels), 5 EC

Masterspecialisatie International business communication:
LET-CIWM431 Global corporate communication, periode 3 (Engels), 5 EC

Let op:

  • Bovenstaande vakken van Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben een studielast van 5 EC in plaats van 6 EC. Naast één van bovenstaande vakken moet de cursus CWM4038 Interdisciplinary reflection worden gedaan van 1 EC. Hiervoor moet je je melden bij Prof. Buijzen (m.buijzen@maw.ru.nl).
  • Aanmelding voor bovenstaande vakken van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen moet via het STIP (secretariaat van de Letterenfaculteit), dat verzoeken tot inschrijving eerst afstemt met de CIW-mastercoördinator alvorens studenten van elders ingeschreven worden in Osiris. Plaatsing hangt af van beschikbare plekken binnen een vak.

• Binnen de masteropleiding Bedrijfskunde:
Masterspecialisatie Marketing:
MAN-MMA021 Global marketing, periode 3 (Engels), 6 EC:
MAN-MMA024 Consumer behavior, periode 1 (Engels), 6 EC:
MAN-MMA025 Marketing performance, periode 1 (Engels), 6 EC:
MAN-MMA038 Digital marketing, periode 3 (Engels), 6 EC

• Binnen de masteropleiding Artificial Intelligence
SOW-MK152 App-lab: Intelligent mobile apps, periode 3 en 4 (Engels) 6 EC

• Binnen de masteropleiding Politicologie:
MAN-MKV11 Changes in world politics: The rise of the BRIC countries (Engels), periode 3, 6 EC
MAN-MPOL041 Cooperation and conflict in the 21st century, periode 1 + 2 (Engels), 6 EC
MAN-MPOL040 Challenges to 21st century representative democracy, periode 1+2 (Engels), 6 EC
MAN-MPOL037 Contested (non)democracies: fragmentation, conflict and consensus in contemporary politics, periode 1, 6 EC
MAN-MPOL039 The politics of reform, periode 2 (Engels), 6 EC
MAN-MKV02 Gender theories and equality policies, periode 3 (Engels), 6 EC

Als je er voor kiest één van bovenstaande vakken te gaan doen in plaats van een veldvak uit de eigen masterspecialisatie, dan moet je je in Osiris voor het betreffende vak inschrijven, behalve voor een vak van Communicatie- en Informatiewetenschappen waarvoor een andere procedure geldt (zie hierboven). Kijk goed of het vak dat je wilt doen past binnen je eigen rooster, vakken vallen in verschillende periodes.

Tevens is het mogelijk om zelf een andere mastercursus voor te dragen als vervanging van een veldvak. Hiervoor moet je tijdig een verzoek indienen (inclusief inhoudelijke informatie over de mastercursus) bij de examencommissie Communicatiewetenschap (examencommissie.cw@maw.ru.nl).