Zoek in de site...

Aanspreekpunten (master PW en OWK)

Onderwijs Service Punt (OSP)

Het Onderwijs Service Punt (OSP) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen verzorgt de college- en tentamenorganisatie. Je kunt hier terecht met vragen over:

 • Inschrijving voor colleges, werkgroepen en tentamens
 • Aanvragen vrijstellingen
 • Aanvragen van bachelor- en masterexamen
 • Speciale regelingen voor tentamens

Het OSP is gehuisvest op de eerste etage van het Spinozagebouw A.01.07. Let op: de balie is geopend van maandag t/m vrijdag 09.00-16.00 uur.
T: 3616163. 
E: osp@socsci.ru.nl 
ma. t/m vr. 09.00-16.00 uur

Studieadviseurs
Binnen het Onderwijsinstituut zijn twee studieadviseurs werkzaam: Susanne van Helden en Matthijs Brussen. Doe je de bachelor Pedagogische Wetenschappen of de ALPO, dan kun je met je vragen het beste terecht bij Matthijs. Volg je een premaster, ben je masterstudent of heb je vragen over studeren in het buitenland, dan kun je het beste terecht bij Susanne.

Stuur een e-mail
Voor korte vragen of mededelingen. Vermeld altijd je studentnummer in je e-mail, en stuur je bericht altijd aan één studieadviseur (dus nooit CC of BCC aan allebei). Je krijgt zo snel mogelijk antwoord. Als het erg druk is kan het soms wat langer duren voordat je mail wordt beantwoord. Je kunt via e-mail geen afspraak maken voor een gesprek. Een afspraak maak je via de studentenportal. Ga daarvoor naar het tabblad PWO. Externe studenten kunnen een afspraak via het OSP maken.

Kom naar het inloopspreekuur
Ideaal voor korte vragen of mededelingen, een handtekening of een toestemmingsformulier, maar ook handig als je met een groter probleem heel snel contact wilt. Meestal wordt er dan een vervolgafspraak gemaakt.

 • Het inloopspreekuur van Matthijs is iedere dinsdag en woensdag van 13.00 tot 14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.12)
 • Het inloopspreekuur van Susanne is iedere maandag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur, en voor studeren in het buitenland op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.09)

Maak een afspraak
Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc.

Hou er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Heb je een zeer dringende en/of korte vraag en lukt het niet om tijdens het inloopspreekuur langs te komen? Dan kun je ook zonder afspraak langskomen. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

 • Matthijs is aanwezig van dinsdag t/m vrijdag.
 • Susanne is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag (tot 14.00 uur) en vrijdag.
Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, met als taken
 • het uitbrengen van advies over de Onderwijs- en Examenregeling (OER);
 • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de decaan en de directeur van het onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.
Omdat een opleidingscommissie bestaat uit stafleden en studentleden, is dit hét orgaan waarin studenten invloed kunnen uitoefenen op het onderwijs.

Heb je een vraag voor de opleidingscommissie, of wil je zelf actief betrokken zijn bij het onderwijs en lid worden van een opleidingscommissie? Neem dan contact op met de studentleden van de opleidingscommissie.

Examenscommissie
De examencommissie ziet toe op een goede gang van zaken bij de tentamens en de examens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om de naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken. De bachelor Pedagogische Wetenschappen, de master Pedagogische Wetenschappen en de master Onderwijskunde hebben ieder een eigen examencommissie.

Als je denkt recht te hebben op een uitzondering op de regels van de OER, bijvoorbeeld als je wegens bijzondere omstandigheden niet binnen twee jaar je propedeuse hebt behaald, dan heb je de mogelijkheid om een verzoek aan de examencommissie in te dienen. De examencommissie heeft de bevoegdheid om voor individuele studenten een uitzondering te maken.

Voordat je een verzoek aan de examencommissie indient, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden en kansen van je verzoek.