Zoek in de site...

Samenstelling commissies

Examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde
prof.dr. J. Bransen, voorzitter
mw.dr. N.P.C.M. Krol, secretaris
prof.dr. J.M.A.M. Janssens
dr. E.J.P.G. Denessen
drs. G.Bergers
mw.drs. S.B.  van Helden, adviserend lid
dhr. M. Brussen MSc, adviserend lid

Opleidingscommissie Masteropleiding Onderwijskunde
stafleden:
mw.dr. H.A.T. van der Meijden (voorzitter)
mw.dr. I. Molenaar

studentleden:
-
adviserende leden van de opleidingscommissies:
mw.drs. S.B van Helden
dhr. M. Brussen MSc
mw.drs. J.J. Snoek

secretariaat:
secr@pwo.ru.nl
De studentleden van de opleidingscommissie masteropleiding Onderwijskunde zijn bereikbaar via olc.owk@student.ru.nl