Zoek in de site...

Aanvragen en uitslagen masterexamen

Aanvragen van het masterexamen
Het masterdiploma moet door de student zelf worden aangevraagd. Als alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten, kan gestart worden met de procedure tot aanvraag. De procedure zelf staat beschreven op de website van het OSP.

Vul het digitale aavraagformulier via de website van het OSP volledig in. Als na controle blijkt dat je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan, wordt door het OSP aan het examenbureau doorgegeven dat je geslaagd bent. Van Bureau Examens ontvang je vervolgens een uitnodiging voor de diplomauitreiking.

Uitreiking masterdiploma
De afstudeerdatum is een vastgestelde examendatum, meestal de laatste werkdag van de maand. Na deze datum hoef je geen collegegeld meer te betalen. De buluitreiking vindt meestal plaats op de eerste dinsdag van de maand. De afstudeerders worden persoonlijk door Bureau Examens uitgenodigd.


Het judicium
Als er sprake is van goede tot zeer goede resultaten kan aan het propedeuse, bachelor en masterexamen een judicium verbonden zijn. De examencommissie beslist of er een judicium wordt verleend. Het judicium wordt bekendgemaakt bij de uitreiking van het getuigschrift (voor de exacte regels zie de master OER.

Graad
Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 'master of science' (MSc) verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend