Zoek in de site...

Samenstelling commissies master

Examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
prof.dr. J. Bransen, voorzitter
mw.dr. N.P.C.M. Krol, secretaris
prof.dr. J.M.A.M. Janssens
dr. E.J.P.G. Denessen
drs. G. Bergers
adviserende leden
mw.drs. S.B.  van Helden, adviserend lid
dhr. M. Brussen MSc, adviserend lid

Opleidingscommissie Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen
stafleden:
dr. E.J.M. van Aarle (voorzitter)
mw. dr. J. Lust
mw. dr. J. Larsen
studentleden:
-
adviserende leden:
mw.drs. S.B van Helden
dhr. M. Brussen MSc
mw.drs. J.J. Snoek

secretariaat:
secr@pwo.ru.nl