Zoek in de site...

Periode indeling

Onderwijs
Het onderwijs in de Masteropleiding Pedagogische wetenschappen is verdeeld over twee semesters. In het studiejaar 2016-2017 start het eerste semester in week 35 (29  augustus) en loopt af in week 4 (27 januari). Het tweede semester start in week 5 (30 januari) en loopt af in week 28 (14 juli). Een overzicht van onderwijsvrije dagen en vakanties is terug te vinden op: RU Jaarindeling 2016-2017

Uitgangspunt binnen de masteropleiding is om het contactonderwijs (specialisme cursussen, Complex Systems en Jeugdrecht, beleid en ethiek) te concentreren op de vrijdag. Uitzonderingen kunnen gelden voor de specialisaties van Pedagogische ethiek en Diversities in Youth Care waarbij onderwijs in samenwerking met respectievelijk de Faculteit der Wijsbegeerte en Genderstudies ook op andere dagen plaatsvindt. Bijeenkomsten van de cursussen Stage, Diagnostiek en Coaching in de praktijk zullen in de regel op donderdagmiddag geroosterd worden.