Zoek in de site...

Toelatingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Tot de opleiding worden rechtstreeks toegelaten: degene die beschikt over het getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen aan de instelling.
2. Rechtstreekse toelating geldt tevens voor degene die beschikt over een afgerond premastercertificaat Pedagogische wetenschappen aan de instelling. Instromen met een elders behaald premastercertificaat is niet mogelijk
3. Toelating met een getuigschrift van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen elders geschiedt via de Examencommissie.
4. Deelname aan klinisch onderwijs (Stage Orthopedagogiek, Diagnostiek) is alleen mogelijk indien de volgende onderdelen uit de bachelor met voldoende resultaat zijn afgesloten: Psychometrie en besliskunde (PWB2170), Psychometrie Premaster (PWB2171), Methodiek van de diagnostiek (PWB3240), Behandelingsmethodiek (PWB3250), Beroepsvaardigheden 3 Orthopedagogiek (PWB3330)

Harde knip
De masteropleiding Pedagogische wetenschappen werkt met een harde knip. Deelname aan masteronderwijs is alleen mogelijk met een geldige masterinschrijving. Een geldige masterinschrijving kan alleen tot stand komen indien de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen of de premaster Pedagogische wetenschappen in zijn geheel zijn afgerond. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. De betreffende examendatum van het bachelor getuigschrift of premastercertificaat moet voor de aanvangsdatum van de masteropleiding liggen. Instromen kan op twee momenten:
1. per september
2. per februari
Het onderwijs binnen de master wordt éénmaal per studiejaar aangeboden. Het onderwijsprogramma kan daarom per instroommoment verschillen. In beide gevallen kan het programma in één studiejaar afgerond worden.