Zoek in de site...

Inleiding

Het programma van de masterspecialisatie Pedagogische Ethiek leidt professionals op die zelfstandig en kritisch kunnen nadenken over opvoeding. Studenten leren zich te verhouden tot aannamen en waarden die aanwezig zijn in het spreken en denken over pedagogische vraagstukken in theorie, praktijk en beleid. In het programma is aandacht voor ethische vragen in het domein van opvoeding, jeugdzorg en onderwijs. Denk aan kwesties als het zeilmeisje, uithuisplaatsing of passend onderwijs. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de stage, waarin studenten leren om in een organisatie de normatieve dimensie van pedagogisch beleid te onderzoeken. In het programma is ook aandacht voor fundamentele vragen die horen bij het denken over opvoeding, zoals hoe ziet een goed leven eruit ziet of wat is het belang van het kind.

De student kan na afloop van de studie  zelfstandig veld-, beleids-  en literatuuronderzoek verrichten, kwalitatief hoogstaande teksten schrijven, stelling nemen in normatieve kwesties, participeren in maatschappelijk debat en is in staat anderen te stimuleren tot kritisch en analytisch denken.

De masterspecialisatie Pedagogische ethiek is zowel geschikt voor studenten die een niet-klinische master willen volgen als voor werkzame professionals die zich theoretisch en reflectief willen ontwikkelen. Het beroepsperspectief van deze masterspecialisatie ligt op het gebied van beleid, advies, training en toegepast onderzoek.