Zoek in de site...

Inschrijving cursussen en tentamens

Vanaf wanneer?

Cursusinschrijving voor het eerste semester is mogelijk vanaf 1 augustus en voor het tweede semester vanaf 1 december. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. De opening van de cursusinschrijving voor het eerste jaar is na de introductie (eind augustus). Ook bij sommige B2- en B3-cursussen gaat de inschrijving later open, veelal om de inschrijving in de werkgroepen ordelijk te laten verlopen (o.a. Statistiek 1 en 2).

Hoe?

De cursusinschrijving verloopt via de Studentenportal. Je logt in bij OSIRIS, het studenteninformatiesysteem van de RU. Daarin kun je het onderwijsaanbod raadplegen, je inschrijven voor cursussen, en je inschrijven voor tentamens en waar nodig hertentamens.

Is je inschrijving gelukt, dan ontvang je een automatische bevestiging op je RU emailadres.

Ben je nog niet zo handig in OSIRIS? Bekijk dan het instructiefilmpje op www.ru.nl/osiris.

Inschrijving Kernthema's

Voor de Kernthema's is de inschrijving gemaximeerd. Tijdens de kernthema-inschrijving kunnen studenten een eerste en tweede voorkeur aangeven (uit 6 kernthema's). De opleiding doet haar best om ieder te plaatsen bij de eerste of tweede voorkeur. De inschrijvingsprocedure wordt toegelicht tijdens de B2-voorlichtingsbijeenkomst van september en december en wordt tevens bekend gemaakt via Mededelingen.

Mogelijke inschrijfstop bij sommige B3-cursussen

Omdat de zaalcapaciteit beperkt is, kan er bij sommige B3 cursussen een inschrijfstop gelden. Zorg ervoor dat je je zo vroeg mogelijk inschrijft.

Voorrangsregeling

Indien onverhoopt een inschrijfstop voor B3-cursussen optreedt dan kan OSP, op voorspraak van de studieadviseur, besluiten om sommige studenten voorrang te verlenen, o.a. studenten die een betreffende cursus nodig hebben om bijtijds te kunnen afstuderen en studenten die zijn geselecteerd voor een studieverblijf in het buitenland. 

Aanmelding tentamen
Aanmelding voor een cursus betekent automatisch ook inschrijving voor het tentamen. Voor het tentamen hoef je je dus niet apart in te schrijven. Als je het tentamen niet haalt, heb je recht op één hertentamen. Voor een hertentamen moet je je wél inschrijven, via Osiris. Doe dit uiterlijk 5 werkdagen voor het hertentamen.


Raadplegen tentamenresultaten
Je kunt in Osiris zien welk resultaat je hebt behaald. Osiris biedt ook de mogelijkheid om overzichten te maken van al je studieresultaten. Dit helpt je om je eigen studievoortgang te bewaken. Bekijk het instructiefilmpje.


Tijdige afmelding
Als je niet kan deelnemen aan een tentamen in verband met bijzondere omstandigheden, schrijf je een mail naar OSP@socsci.ru.nl om je af te melden. Vermeld hierin de redenen. De Examencommissie beoordeelt dan je afmelding. Als je afmelding akkoord is, mag je alsnog meedoen aan het hertentamen en wordt je hiervoor ingeschreven.
Let op: meld je je niet tijdig af, dan krijg je een 0 en kan je niet meedoen aan het hertentamen.