Zoek in de site...

Programma en roostering

De masterspecialisaties beginnen in de eerste week van het academisch jaar 2015-2016, dat is maandag 31 augustus. De specialisatie Gezondheidszorgpsychologie heeft ook een tweede instroommoment aan het begin van het tweede semester: dat is in de week van 2 februari 2016.

Binnen elk van de masterspecialisaties volg je in de eerste helft van het studiejaar cursussen; in de tweede helft loop je stage en werk je aan je masterthese. De ec-verdeling is niet voor alle varianten hetzelfde:

  • Gezondheidszorgpsychologie: 30 ec cursussen; 20 ec stage; en 10 ec masterthesis
  • Arbeid, organisatie en gezondheid: 30 ec cursussen en 30 ec afstudeerproject (stage en thesis)
  • Gedragsverandering: 36 ec cursussen en 24 ec afstudeeropdracht (stage en thesis).