Zoek in de site...

Overzicht programma AOG

De masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG) bestaat uit een half jaar (semester 1) cursorisch onderwijs (30 ec) en een half jaar (semester 2) masterproject (masterstage en -thesis, 30 ec). Het curriculum heeft een gefaseerde opbouw.

Cursorisch onderwijs
In fase 1 oriënteer je je in de cursus Inleiding AOG (6 ec) op drie sterk aan elkaar gerelateerde deelgebieden (arbeids- en gezondheidspsychologie, personeelspsychologie en organisatiepsychologie) en op mogelijkheden voor het masterproject.
In fase 2 verdiep je je wetenschappelijke kennis door het volgen van minimaal twee cursussen waarin het accent ligt op verdieping van wetenschappelijke kennis.
In fase 3 volg je minimaal twee cursussen waarin de nadruk ligt op het toepassen van eerder opgedane kennis op praktijkvraagstukken en waarin je relevante beroepsvaardigheden verwerft.

Masterproject
In fase 4 (semester 2) ontwikkel je jouw kennis, inzichten, onderzoeks- en beroepsvaardigheden verder in de praktijk tijdens een (extern) masterproject (geïntegreerde stage en masterthesis).

Figuur 1: Schematische weergave van het onderwijsprogramma AOG

1ste semester (30 ec)

2de semester (30 ec)

Verplicht

Verdieping (12 ec)
Keuze voor 2 uit 3 vakken:

Toepassing (12 ec)
Keuze voor 2 uit 3 vakken:

Verplicht

Inleiding AOG
SOW-MPSAG10 (6 ec)

Arbeid, Gezondheid en Prestatie
SOW-MPSAG12B (6 ec)

Sport en Gezondheid
SOW-MPSAG15 (6 ec)

Masterproject
SOW-MPSAG70 (30 ec)

Personeels-psychologie
SOW-MPSAG11 (6 ec)

Human Resource Management*
SOW-MPSAG14 (6 ec)

Organisatie-ontwikkeling- en Gedragsverandering
SOW-MPSAG13 (6 ec)

Organisatie-verandering en -advies **
SOW-MPSAG16 (6 ec)

* Het practicum Human Resource Management kun je alleen volgen na deelname aan de cursus Personeelspsychologie (SOW-MPSAG11).
** Het practicum Organisatieverandering en -advies kun je alleen volgen na deelname aan één van de twee volgende cursussen:
(i) Organisatieontwikkeling en Gedragsverandering (SOW-MPSAG13) 
of (ii) Organisatiepsychologie (SOW-PSB3BE50N).