Zoek in de site...

Overzicht programma GV

Het studieprogramma van de masterspecialisatie Gedragsverandering is zo samengesteld dat studenten zich de kennis, vaardigheden en attitudes eigen maken die nodig zijn om als startende professional in de praktijk optimaal en actief onderzoek te doen en interventies te kunnen implementeren op het gebied van gedragsverandering. De vaardigheden en kennis komen in cursussen aan bod, maar worden binnen het masterprogramma ook opgedaan en toegepast in de praktijk. In alle gevallen staat een academische houding centraal.

Het curriculum is zo opgebouwd dat alle cruciale kennis en vaardigheden ruim voldoende aan bod komen en dat dit in een logische en effectieve volgorde gebeurt. Aan het begin van het jaar wordt gestart met de twee basiscursussen 'Psychologie van Gedragsverandering' en 'SWITCH'. De eerste cursus bouwt voort op bestaande kennis over gedragssturing en beïnvloeding, behandelt nieuwe en zeer recente perspectieven en zorgt voor het inzicht in de vertaling van deze theorieën naar de praktijk. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van een visie op gedragsverandering en ethische reflectie. De cursus 'SWITCH' focust op een wetenschappelijk verantwoorde manier van werken in de praktijk waarvan onder meer probleemanalyse, literatuuronderzoek, het opzetten van interventies, onderzoek naar de effectiviteit daarvan en rapportage onderdeel uitmaken.

Naast deze twee cursussen wordt er nog voor de stage begint een training 'Persoonlijke Effectiviteit in een Professionele Setting' gegeven. Tijdens deze training worden diverse vaardigheden die van belang zijn voor het werken in de praktijk opgedaan, zoals het voeren van een advies- of acquisitiegesprek en het herkennen en omgaan met een eigen stijl van presenteren en voorkomen.

Het praktijkgedeelte van deze opleiding bestaat uit twee elementen: 'Traject' en de 'Stage/Thesis'. Het Traject begint al vroeg in het collegejaar (oktober). Tijdens dit Traject wordt er in een klein groepje gewerkt aan een echte casus, van een echte opdrachtgever. Deze wordt door de opdrachtgever zelf gepresenteerd en de groepjes gaan onder begeleiding van een docent deze casus analyseren en een interventie opzetten volgens de SWITCH methodiek. De kennis die opgedaan wordt in de theoretische cursussen, wordt hier direct en op projectmatige wijze in de praktijk gebracht.

De afstudeeropdracht, ofwel stage en masterthesis, vormt de afsluiting van de masterspecialisatie Gedragsverandering. De afstudeeropdracht bestaat uit een concrete casus waarbinnen een probleemanalyse plaatsvindt en een interventie ontwikkeld en getoetst wordt. De vaardigheden en kennis die in de masteropleiding zijn opgedaan, worden hierin toegepast en verder uitgebreid.

Raamwerk masterprogramma

Cursuscode Cursusnaam EC
SOW-MPSGV10A Psychologie van Gedragsverandering 9 ec
SOW-MPSGV12A SWITCH

12 ec

SOW-MPSGV13 Traject 12 ec
SOW-MPSGV14A Persoonlijke Effectiviteit in een Professionele Setting (PEPS) 3 ec
SOW-MPSGV70 Stage en Thesis Gedragsverandering 24 ec


(Stage en Thesis zijn gecombineerd in één afstudeeropdracht)