Zoek in de site...

Inleiding studieprogramma GZP

De masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie is een eenjarige masteropleiding, gericht op het beroepsveld van psychologen in de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Je leert op basisniveau stoornissen in gedrag en beleving te diagnosticeren en behandelmethoden te indiceren en toe te passen.

De mastervariant biedt een integratie van fenomenologische, neurocognitieve en gedragscognitieve kennis. Verder is er aandacht voor de toepassing van deze kennis over meerdere levensfasen: jeugdigen, volwassenen en oudere volwassenen.

We combineren grootschalige colleges (Psychopathologie, Psychodiagnostiek, Psychologische Interventies) met onderwijs in kleine werkgroepen (Vaardigheidstrainingen, werkgroepen, stage-intervisie en masterthese-intervisie) en met individuele begeleiding (klinische stage en masterthese).

Je klinische stage kun je doen in gezondheidszorginstellingen voor volwassenen, kinderen of oudere volwassenen. We hebben een groot en gevarieerd aanbod van stageplaatsen: van algemene eerstelijnspraktijken via specialistische centra voor verslavingszorg of angststoornissen tot universitaire centra voor neuropsychologie en neuropsychiatrie. Tijdens de stage word je in staat gesteld om zelfstandig en onder supervisie klinische werkzaamheden te verrichten. Op geleide van het scientist-practitioner model leren studenten de werkzaamheden van de psycholoog in de gezondheidszorg te baseren op wetenschappelijke kennis en daarbij een kritische, wetenschappelijke attitude te hanteren. De docenten zijn hoogopgeleide onderzoekers die vaak ook werkzaam zijn in de zorgpraktijk.

Voltooiing van de masteropleiding biedt toegang tot de postmaster basisberoepsopleidingen tot BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut voor studenten die in Nijmegen de bachelor psychologie hebben afgerond en daarin bepaalde vakken hebben gekozen. Voor bacheloropleidingen elders hangt het een en ander af van het gevolgde bachelor onderwijspakket. De student doet er goed aan dit verifiëren via de studieadviseur.