Zoek in de site...

Overzicht programma GZP

De masterspecialisatie GezondheidsZorgPsychologie (GZP) omvat één studiejaar waarin de basis wordt gelegd voor je toekomstige baan als psycholoog in de geestelijke of lichamelijke gezondheidszorg. De opleiding begint in september en in februari.

Cursorisch onderwijs
In de eerste helft van het jaar ligt de nadruk op het verdiepen van bestaande theoretische kennis en het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden die behoren tot het beroepsveld van de gezondheidszorgpsycholoog. Er zijn drie theoretische cursussen van 8 ec die telkens uit 18 hoorcolleges bestaan. Deze hoorcolleges integreren fenomenologische, neurocognitieve en gedragscognitieve kennis.

Daarnaast wordt de cursus Vaardigheidstrainingen (in totaal 6 ec) aangeboden. Het bijzondere aan deze cursus is dat er vijf verschillende trainingen worden gegeven waarvan studenten er twee kiezen die hen persoonlijk aanspreken. Tijdens deze cursus maar ook tijdens de klinische stage en masterthese vindt specialisatie plaats. Je kunt je specialiseren in een doelgroep (bijvoorbeeld kinderen, jongeren, volwassenen of oudere volwassenen) of in een werksetting (bijvoorbeeld ambulante geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of revalidatiepsychologie).

Binnen de cursussen wordt ernaar gestreefd wetenschappelijke kennis en praktijkkennis samen te brengen en wordt aandacht besteed aan het levensloopperspectief.

Cursuscode Cursusnaam EC
SOW-MPSGP14A Psychodiagnostiek 8
SOW-MPSGP12 Psychopathologie 8
SOW-MPSGP11 Psychologische interventies 8

SOW-MPSGP13

Vaardigheidstrainingen: 2 keuzes uit 5 trainingen: 6
SOW-MPSGP13A Vaardigheidstrainingen: Interpersoonlijke interventies
SOW-MPSGP13B Vaardigheidstrainingen: Interventies bij kinderen
SOW-MPSGP13C Vaardigheidstrainingen: Klachtgerichte interventies
SOW-MPSGP13D Vaardigheidstrainingen: Neuropsychologische revalidatie
SOW-MPSGP13F Vaardigheidstrainingen: Interventies bij oudere volwassenen
SOW-MPSGP80 Klinische Stage 20
SOW-MPSGP90 Masterthesis 10
Totaal ec 60

Klinische stage en masterthese
De tweede helft van het studiejaar bestaat uit de klinische stage en de masterthese. De klinische stage is de eerste kennismaking met het beroepsveld. Je gaat werken met echte patiënten/cliënten en hulpverleners in de gezondheidszorg. De cursussen en vaardigheidstrainingen die je in de eerste helft van het jaar hebt gevolgd bieden hiervoor een gedegen basis. Tevens schrijf je de masterthese. Hierbij heb je de kans om jouw wetenschappelijke ideeën en interesses tot uiting te laten komen.