Zoek in de site...

Arbeidsmarktoriëntatie

In de master hebben studenten aan het begin van periode 2 contact met stageverleners middels een stagemarkt. Tijdens deze bijeenkomst presenteren mogelijke stageverleners aan studenten in de master sociologie de mogelijke beleidsonderzoeken en mogelijke toegepaste onderzoeken die zij bij hen kunnen uitvoeren. Met betrekking tot alle thema's die centraal staan in de master sociologie zijn er bureaus of organisaties die een stageplaats presenteren. Studenten worden daarnaast geïnformeerd over andere stageplaatsmogelijkheden. Vanaf het tweede semester vullen studenten 12EC in door het invullen van de onderzoeksstage, welke gekoppeld is aan het schrijven van de stage. Zij verblijven tot periode 4, vier dagen per week bij de stage aanbieder, waar zij meer inzicht krijgen in het beroepsveld en waar zij hun onderzoek ten behoeve van hun scriptie uitvoeren. De stagebegeleider beoordeelt de stagiair op het functioneren binnen de organisatie.