Zoek in de site...

Inleiding

De masteropleiding sociologie duurt één jaar. De master bij sociologie is specifiek gericht op beleidsonderzoek en toegepast sociaalwetenschappelijk onderzoek, en daarbij zijn er veel mogelijkheden om je te specialiseren. Dit houdt in dat je leert hoe je onderzoek kunt inzetten om beleid te evalueren en om beleidsaanbevelingen te doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overheidsbeleid ter bevordering van cultuurparticipatie, of beleid om de arbeidsdeelname van vrouwen te bevorderen. De cursussen in dit masterjaar bereiden je intensief voor op een baan als beleidsonderzoeker of -medewerker. Hiermee leg je tevens een basis voor het laatste onderdeel van je studie: het afstudeeronderzoek, dat zijn weerslag krijgt in je eigen masterscriptie. Bij deze masterscriptie werk je onder begeleiding van een docent ongeveer een half jaar zelfstandig aan een onderzoek. Hieraan gekoppeld is een stage bij een toegepaste en/of beleidsgerichte onderzoeksinstelling.

Afstudeeronderzoek
Voor je afstudeeronderzoek en het schrijven van je scriptie heb je ongeveer een half jaar de tijd. Het thema van je onderzoek is vrij en kan geheel zelfstandig in overleg met een docent worden uitgewerkt. Je scriptie kan gaan over segregatie in het onderwijs, reïntegratietrajecten van langdurig werklozen, maar ook sociale binding in buurten. Belangrijk is dat er in je onderzoek aandacht moet worden besteed aan de beleidsrelevantie en de maatschappelijke betekenis van de probleemstelling. Zo geef je een eigen invulling aan het doen van sociaal wetenschappelijk onderzoek en ontwikkel je je eigen creativiteit. Met het behalen van je masterdiploma mag je je Master of Science (MSc) en doctorandus (drs.) noemen.