Zoek in de site...

Communicatiewetenschap

Studenten van andere opleidingen en met een interesse in Communicatiewetenschap  kunnen keuzevakken volgen of, als zij interesse hebben in de master, een voorbereidende minor volgen. Niet alle vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden.

Voor onderstaande propedeusevakken gelden geen toelatingsvoorwaarden:

Voor het volgen van een theorie- of veldvak communicatiewetenschap uit B2 of B3, zoals die hieronder vermeld staan, gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • het behaald hebben van het onderdeel Inleiding in de communicatiewetenschap (CWB1001).
  • het behaald hebben van een propedeuse.

Desgewenst kunnen studenten een pakket samenstellen tot de minoromvang binnen het eigen curriculum:

Theorievak:

Veldvak:

  • SOW-CWB2002 Communicatie en informatie 6 ec
  • SOW-CWB2006 Communicatie en cultuur 6 ec
  • SOW-CWB3002 Media in maatschappelijke context 6 ec
  • SOW-CWB2016 Communicatie en beïnvloeding  6 ec

Studenten moeten zich via OSIRIS inschrijven voor een cursus.

Voorbereidende minor voor instroom in master Communicatiewetenschap
Naast de mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een minor is het voor studenten met een relevante WO-bacheloropleiding ook mogelijk om een zogenaamde voorbereidende minor te volgen waarmee je in combinatie met het bachelordiploma toegelaten kunt worden tot één van de masterspecialisaties  van de master Communicatiewetenschap. Er zijn twee specialisaties: Media en beïnvloeding en Media, journalistiek en nieuwsgebruik. Het voorbereidende van de minor heeft betrekking op de theoretische dan wel methodische basis die wordt gelegd om instroom in de master mogelijk te maken. Studenten kunnen deze minor volgen in de vrije ruimte/minorruimte van hun eigen bacheloropleiding.

Meer informatie over de master  is te vinden op  http://www.ru.nl/opleidingen/master/communicatie/  en over de voorbereidende minor op  http://www.ru.nl/opleidingen/master/communicatie/pre-master/