Zoek in de site...

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Studenten van andere opleidingen en met een interesse in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies kunnen keuzevakken volgen of, als zij interesse hebben in de Master, een voorbereidende minor volgen (zie minor ter voorbereiding op instroom in de Master ADS). Niet alle vakken kunnen als keuzevak gevolgd worden.

Voor onderstaande propedeusevakken gelden geen toelatingsvoorwaarden:

 • SOW-CAOSB1010 Introduction CAOS I  (6 EC, periode 1)
 • SOW-CAOSB1040 Politiek van verwantschap  (6 EC , periode 2)
 • SOW-CAOSB1050 Markten in Ontwikkeling (6 EC, periode 3)
 • SOW-CAOSB1070 Culturele diversiteit en ongelijkheid (6 EC, periode 4)
 • SOW-CAB1018 Regionale Specialisaties en theorievorming (6 EC, periode 3)

Voor het volgen van cursussen Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies uit B2 of B3, zoals die hieronder vermeld staan, geldt de volgende toelatingsvoorwaarde:
- Het behaald hebben van CAOSB1010 Introduction CAOS I
- Het behaald hebben van een propedeuse

 • SOW-CAOSB1030  Inleiding CAOS II (3 EC, periode 2)
 • SOW-CAOSB27  Culture, Development and Globalization (6 EC, periode 1)
 • SOW-CAOSB31  Politics, Governance and Ethnicity (6EC, periode 2)

 • SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleidsanalyse (6 EC , periode 1 en 2)
 • SOW-CAOSB305 Cultuur, Identiteit en Religie (3EC, periode 3)
 • SOW-CAOSB306 Gender en Sociale ongelijkheid (3EC, periode 3)
 • SOW-CAOSB307 Markt, Materiële Cultuur en Meerwaarde (3EC, periode 3)

Studenten moeten zich via OSIRIS inschrijven voor een cursus.

Bijvakker andere universiteit
Volg je de vakken als bijvakker van een andere universiteit, dan moet je voordat je je kan inschrijven voor de vakken in Osiris inschrijven als bijvak-student. Hiervoor heb je een toestemmingsverklaring van de examencommissie nodig. Deze vraag je met een begeleidende mail aan bij de examencommissie via examencommissie_caos@maw.ru.nl

Het formulier toelatingsverklaring bijvakstudent kan je vinden op de website van Dienst Studentenzaken: http://www.ru.nl/studenten/inschrijving/inschrijven-0/formulieren/.