Zoek in de site...

Pedagogische Wetenschappen

Het is voor studenten van andere WO- en HBO-opleidingen mogelijk om bijvakken te volgen in het eerste en/of tweede jaar van de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen. Voor HBO-studenten zijn daar echter wel restricties aan verbonden. Zo moet je in het bezit zijn van een HBO-propedeuse of een VWO-diploma.

Minor Pedagogische wetenschappen voor HBO-studenten
De opleiding biedt in het eerste semester van het studiejaar (periode september - januari) een minor aan van 30 EC voor HBO-studenten die interesse hebben om na afronding van hun opleiding een premasterprogramma te gaan volgen. De minor bestaat uit een aantal statistiek en methoden onderdelen die eveneens in het premasterprogramma zitten van pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde. Het volgen van deze minor verkort de duur van het premasterprogramma niet maar maakt de studiebelasting wel lichter.

De betreffende minoronderdelen zijn:

  • Beschrijvende statistiek 5 EC (ook in premaster)
  • Onderzoeksmethoden 5 EC (ook in premaster)
  • Ontwikkelingspsychologie 1 4 EC *
  • Ontwikkelingspsychopathologie 4 EC
  • Algemene Pedagogiek 4 EC
  • Verklaringsmodellen 4 EC
  • Onderwijswetenschappen 4 EC

* Studenten die als onderdeel van hun minor Ontwikkelingspsychologie 1 hebben gehaald, krijgen als ze de premaster Pedagogische wetenschappen gaan volgen een vrijstelling voor Ontwikkelingspsychologie premaster.


Minor Pedagogische wetenschappen voor WO-studenten
Bovestaande minor kan tevens gevolgd worden door WO-studenten. Voor studenten die een opleiding binnen Sociale wetenschappen volgen geldt dat zij Beschrijvende statistiek en Onderzoeksmethoden veelal binnen de eigen opleiding hebben gevolgd. Zij kunnen een minor van 20 EC volgen of de minor aanvullen met andere onderdelen in overleg met de studieadviseur.
Studenten die zelf een minor willen samenstellen of losse bijvakken willen volgen wordt aangeraden om in de studiegids te kijken naar cursussen die inhoudelijk bij elkaar passen. Let wel op of je voldoet aan de toelatingseisen voor een bepaalde cursus, deze zijn te vinden onder de cursusbeschrijvingen in de studiegids. Practica, Themacursussen en B3-onderdelen zijn niet toegankelijk voor studenten van buiten de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen.

Inschrijven voor minoren
Studenten van buiten de RU, zoals het HBO dienen zich voor voor deze minor te schrijven via Studielink. Tevens hebben zij een toestemmingsformulier nodig van de opleiding. Informatie hierover vind je op de site van Studentenzaken RU. Voor het ondertekenen van de toelatingsverklaring en roosterinformatie kun je terecht bij de studieadviseur van de bacheloropleiding:

Naam Brussen, dhr. M. (Matthijs)
E-mail m.brussen@pwo.ru.nl

Of de studieadviseur van het premasterprogramma:

Naam Helden, mevr. drs. S.B. (Susanne) van
E-mail s.vanhelden@pwo.ru.nl

Studenten die reeds ingeschreven staan aan de RU en een minor willen volgen kunnen rechtstreeks met de studieadviseur contact opnemen en hoeven zich niet via studielink aan te melden.

Bijvakken volgen bij Pedagogische wetenschappen
Een bijvak is een vak bij een andere opleiding dan die waarvoor je officieel staat ingeschreven. Studenten van de RU die losse bijvakken willen volgen kunnen zich zelf via Osiris hiervoor inschrijven. Studenten van buiten de RU dienen zich eerst via Studielink aan te melden als bijvakstudent. Meer informatie hierover staat op de site van studentenzaken. We raden geïnteresseerden aan om eerst zelf in de studiegids te kijken naar cursussen die inhoudelijk bij elkaar passen. Let wel op of je voldoet aan de toelatingseisen voor een bepaalde cursus, deze zijn te vinden onder de cursusbeschrijvingen in de studiegids. Practica, Themacursussen, B3- en masteronderdelen zijn niet toegankelijk voor studenten van buiten de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen.

Niet ingeschreven aan een universiteit of Hbo instelling?
Geïnteresseerden die voor geen enkele andere hoger onderwijs opleiding staan ingeschreven, kunnen geen bijvakstudent worden, maar kunnen wel via contractonderwijs (tegen betaling) enkele cursussen volgen. Als ze de cursus met een voldoende afsluiten, krijgen ze een certificaat. Informatie over het aanbod en inschrijving verkrijg je op de website van de Aanschuifonderwijs FSW. Contactpersoon is mevrouw Diane Holland, email: aanschuifonderwijsFSW@ru.nl, Tel.: 024-3611681