Zoek in de site...

Radboud Radboud Gender & Diversity Studies

In deze minor verdiepen de studenten zich in de maatschappelijke en culturele achtergrond van sekseverhoudingen en seksualiteit en de representaties daarvan. Wat wordt er verstaan onder mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit binnen verschillende bevolkingsgroepen en welke gevolgen heeft dit? Deze minor leert studenten om vanuit een genderperspectief kritische vragen te formuleren. De minor sluit aan bij een ruime maatschappelijke toepassing, bijvoorbeeld in het onderwijs en onderzoek, en voorlichting en beleid op het terrein van (etnische) minderheden en
ontwikkelingssamenwerking.

Specificaties
Wanneer: Semester 1 en/of semester 2
Studiepunten: 30 ECTS
Inschrijving: via OSIRIS inschrijven voor de minor én voor ieder vak apart!

Verplicht vak (5 EC)

Keuzevakken (ieder 5 EC)


Coördinator
Wenneke Meerstadt, MA
Thomas van Aquinostraat 6, kamer 01.09
Tel: 024 36 13 069
E-mail: w.meerstadt@igs.ru.nl
www.ru.nl/genderstudies