Zoek in de site...

Instroommoment

De educatieve minor start elk jaar in september voor onderstaande schoolvakken. Aanmelden voor de educatieve minor kan ieder kalenderjaar van 1 t/m 21 mei.

schoolvakken educatieve minor
Aardrijkskunde Grieks & Latijn
Biologie Natuurkunde
Duits Nederlands
Engels Scheikunde
Frans Spaans
Geschiedenis Wiskunde
Godsdienst & Levensbeschouwing