Zoek in de site...

Onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

De onderwijslijn ‘Professionele Persoonlijke Ontwikkeling’ is een verbindende lijn: je werkt in deze lijn aan het integreren van inzichten uit de in de opleiding aangeboden theorie en praktijk, en aan het integreren van de eisen die het beroep stelt aan jou  als persoon. Het uiteindelijke doel is dat je op een kritische manier naar je eigen functioneren leert kijken en zo je eigen leerproces kunt blijven sturen. Deze onderwijslijn bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. de collegereeks ‘Professioneel Persoonlijk Leren’;
  2. de training ‘Persoonlijk Leiderschap van de Docent’;
  3. het onderdeel ‘Professioneel Spreken’;
  4. het onderdeel ‘De Les Draait Door’.

In de groepsbijeenkomsten van de cursus ‘Professioneel Persoonlijk Leren’ staat je eigen ontwikkeling en je functioneren als beginnend docent centraal. De bijeenkomsten zijn gericht op het doelbewust leren werken aan jouw eigen professionele ontwikkeling als docent.