Zoek in de site...

Overzicht van de stage

Overzicht van de stage

De stage is een belangrijk onderdeel van de educatieve minor. De stage vindt plaats in het gehele eerste semester. Alle informatie over de stage vind je in de stagewijzer die je aan het begin van de opleiding krijgt uitgereikt.

Overzicht stage educatieve minor
Lengte ongeveer 20 weken
Periode periode 1 + 2: begin september 2017 tot 31 januari 2018
Aantal dagen per week maximaal 3 dagen (6 dagdelen)
Beschikbaarheid voor de stage is de student maximaal 20 uur per week beschikbaar, maar niet op maandag en niet op vrijdagmiddag
Stagetype begeleid + zelfstandig
Hoofddoel onder begeleiding functioneren als docent. Zowel lesgevende als niet-lesgevende activiteiten (excursies, open dag, sectie- en of teamvergadering, studiedagen, etc.)
Aantal lessen ongeveer 50 lessen (van 50 minuten) per student bij een duo; ongeveer 60 lessen (van 50 minuten) bij een individuele student. Hiervan 30% in klas 3 t/m 6 havo/vwo en 70% in klas 1 t/m 4 havo/vwo.
Groepsgrootte tweetallen
Werkplekbegeleider tweedegraads vakdocent
Begeleidingstijd 40 uur per student bij een duo, 60 uur bij een individuele student, waaronder aanwezigheid bij bijeenkomsten voor schoolpracticumdocenten. Tevens begeleiding door opleidingsteam.
Instituutsbegeleider opleider Radboud Docenten Academie; op samenwerkings- en opleidingsscholen is dit de instituutsopleider
Contactmomenten werkplekbegeleider met opleider docentenacademie bij bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders, bij de start van de stage, bij de beoordeling van de stage, telefonisch en via e-mail
Lesbezoek opleider eenmaal gedurende de stage, eventueel vaker op verzoek van de werkplekbegeleider of de student

NB: Op de scholen waarmee de Radboud Docenten Academie een partnerschap heeft, is de instituutsopleider van de Radboud Docenten Academie eerste contactpersoon voor schoolopleiders en werkplekbegeleiders.

Begrippen en afkortingenlijst
Instituutsopleider Een opleider die vanuit de lerarenopleiding op een school de stage begeleidt.
Schoolopleider Een docent/medewerker van een school die vanuit algemeen perspectief de stage begeleidt.
Werkplekbegeleider De vakdocent op een school die de stage begeleidt.