Zoek in de site...

Aanspreekpunten

Studieadviseur

De Radboud Docenten Academie heeft twee studieadviseurs. Bij hen kun je terecht voor allerlei zaken rondom de opleiding, zoals vragen over toelating, studieplanning en (persoonlijke) problemen met betrekking tot de studie. De studieadviseur kan je ook uitnodigen om de voortgang van de studie te bespreken. Kijk hier voor meer informatie over de studieadviseurs.

Opleidingscoördinator

De coördinatie van de Educatieve Master is belegd bij de opleidingscoördinator van de Radboud Docenten Academie, Arnoud Aardema. Hij wordt ondersteund door de coördinator onderwijs en onderzoek, Dirkje van der Aa. Beiden zijn bereikbaar via het secretariaat: info@docentenacademie.ru.nl.

Aanspreekpunten bij vertrouwenskwesties

Kom je tijdens je opleiding in aanraking met onveiligheid in je leer- of werkomgeving, dan kun je terecht bij de studieadviseurs. Zij hebben ervaring met diverse problematieken en zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Indien nodig kunnen zij je verwijzen naar de vertrouwenspersoon van de Radboud Universiteit.

Het kan in de loop van je studie, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat je je onveilig voelt in de omgang met of beoordeling door een individuele opleider of (stage)begeleider. Bespreek dit liefst zo snel mogelijk met de betreffende persoon zodat hij of zij op de hoogte is en jullie samen tot een oplossing kunnen komen. Wanneer je je hier te ongemakkelijk bij voelt, stap dan naar een (andere) opleider waarmee je een goede vertrouwensband hebt. En ook in dit geval staan de studieadviseurs natuurlijk voor je klaar.


Secretariaat en Studentenadministratie

Met vragen van administratieve aard ben je welkom bij de balie van het secretariaat en de studentenadministratie van de Radboud Docenten Academie. Geopend elke werkdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur. Hier vind je alle contactgegevens.

Contactpersoon stage

De Radboud Docenten Academie heeft een coördinator externe relaties/stagecoördinator: Karin Derksen (stage@docentenacademie.ru.nl).

Elke student wordt op de stageschool begeleid door een werkplekbegeleider. Kijk hier voor meer informatie over de werkplekbegeleider.