Zoek in de site...

Introductie

Introductie

De Educatieve Master van de Radboud Docenten Academie leidt afgestudeerde masterstudenten op voor een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs. De Educatieve Master is een zogenaamde post-master: je volgt dit programma na je master. Met de Educatieve Master kun je lesgeven in het vmbo, havo en vwo en het volwassenenonderwijs.

Routes

De Radboud Docenten Academie biedt de Educatieve Master aan als:

 • Reguliere voltijdopleiding (60 EC) van 1 jaar;
  Ook mogelijk als onderdeel van de tweejarige master aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, met de specialisatie Science and Education.
 • Deeltijdopleiding van 2 jaar (60 EC), met in principe dezelfde onderdelen, maar een andere spreiding en andere tentamendata;
 • Een deel van de voltijdopleiding (30 EC, het tweede deel van de eenjarige master) voor studenten die in aanmerking komen voor vrijstellingen.

Schoolvakken

De eerstegraads lerarenopleiding wordt aangeboden in de volgende 18 schoolvakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Grieks & Latijn
 • Spaans
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Kunstgeschiedenis
 • Algemene economie
 • Management & Organisatie
 • Maatschappijleer
 • Filosofie
 • Godsdienst & Levensbeschouwing
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie

Rollen en leerlijnen

De opleiding is gericht op de ontwikkeling die jij als docent doormaakt. Deze ontwikkeling wordt benaderd vanuit drie rollen die typisch zijn voor een docent in het voortgezet onderwijs. Aan elke rol is een onderwijslijn gekoppeld:

Theorie en praktijk

Gedurende een jaar:

Er zijn twee instroommomenten: in september voor alle 18 schoolvakken en in februari voor een beperkt aantal vakken.