Zoek in de site...

De organisatie van de colleges

De colleges van de Educatieve Master worden centraal georganiseerd en vinden plaats tijdens de opleidingsdagen (maandag en vrijdag):

Tijdens de colleges Vakdidactiek zit je in de regel alleen met de medestudenten uit je eigen schoolvak samen in een groep. Sommige vakdidactische colleges hebben een overkoepelend thema waarbij groepen van verschillende verwante schoolvakken samen zitten.

De colleges van Algemene Didactiek vinden plaats in groepen van 20 tot 30 studenten.

De colleges in de onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling worden meestal in kleinere groepen gegeven.

Bij werkcolleges zit je in groepen tot 30 studenten bij elkaar uit verwante schoolvakken.

Een hoorcollege wordt gevolgd door studenten van verschillende schoolvakken tegelijk.

Voor sommige colleges wordt het onderwijs georganiseerd voor de Educatieve Master en de Educatieve Minor gezamenlijk.