Zoek in de site...

Onderwijslijn Algemene Didactiek

In de onderwijslijn Algemene Didactiek maak je kennis met didactische theorieën en inzichten die de individuele schoolvakken overstijgen. Het programma is opgebouwd rondom de volgende thema's:

  1. Veilig en stimulerend leerklimaat & efficiënte lesorganisatie
  2. Efficiënte lesorganisatie & gestructureerde instructie
  3. Gestructureerde instructie & activerende lessen
  4. Activerend & veilig leerklimaat

Naast deze vier thema’s volg je een verdiepingsthema. Dit verdiepingsthema staat gepland in de tweede helft van de opleiding en bestaat uit vier werkbijeenkomsten. Je kunt kiezen uit diverse onderwerpen die te maken hebben met het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Kijk hier voor cursusbeschrijvingen van de cursus Algemene Didactiek 1 en 2, en van het verdiepingsthema.