Zoek in de site...

Onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

De onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling (PPO) is een verbindende lijn. Je werkt in deze lijn aan het integreren van inzichten uit de in de opleiding aangeboden theorie met de praktijk en aan het integreren van de eisen die het beroep stelt aan jou als persoon en als teamlid.

Het uiteindelijke doel van deze onderwijslijn is dat je op een kritische manier naar je eigen functioneren leert kijken en zo je eigen leerproces kunt blijven sturen.

De onderwijslijn Professionele Persoonlijke Ontwikkeling bestaat uit vijf verschillende onderdelen:

  • de collegereeks Professioneel Persoonlijk Leren (PPL) in de vorm van groepsbijeenkomsten;
  • de driedaagse training Persoonlijk Leiderschap van de Docent;
  • Professioneel Spreken;
  • De Les Draait Door;
  • de collegereeks Ontwerp en Onderzoek (O&O) om je voor te bereiden op het doen van ontwerpgericht onderzoek in het kader van het tentamen Ontwerp en Onderzoek.

Verdeling over de semesters

Professionele Persoonlijke Ontwikkeling

Eerste semester Tweede semester
Professioneel Persoonlijk Leren x x
Training Persoonlijk Leiderschap van de Docent x
Professioneel Spreken x
De Les Draait Door x x
Ontwerp en Onderzoek x

Meer informatie per cursus kun je vinden via het cursusoverzicht.