Zoek in de site...

Onderwijslijn Vakdidactiek

De onderwijslijn Vakdidactiek gaat in op de vakspecifieke onderdelen van de opleiding. In deze colleges staat de rol van vakdidactisch specialist centraal. Hoewel de vakdidactische onderdelen van de verschillende schoolvakken voor een deel parallel lopen, zijn er ook verschillen. Die verschillen hebben te maken met de aard van het vak.

Via het cursusoverzicht kun je de cursusbeschrijvingen van de verschillende schoolvakken bekijken.