Zoek in de site...

Stagebegeleiding en -beoordeling

Stagebegeleiding

Tijdens de stage word je begeleid door een eerstegraads bevoegd vakdocent en je werkplekbegeleider. Daarnaast kunnen andere docenten betrokken zijn bij je stagebegeleiding (coaches, schoolopleider, instituutsopleider). Ook kan het zijn dat je stage loopt in klassen van verschillende vakdocenten. Je eigen werkplekbegeleider blijft echter altijd je eerstverantwoordelijke begeleider.

Lesbezoek

Tijdens beide stages krijg je een lesbezoek van een andere opleider dan de werkplekbegeleider. Dat is ofwel de vakdidacticus ofwel de instituutsopleider van de Radboud Docenten Academie. Dit lesbezoek vanuit de opleiding is bedoeld om zicht te krijgen op jouw leerproces en om feedback te geven. Meer informatie over wie het lesbezoek uitvoert op welk moment en wat je daar als student voor moet doen, is te vinden in de Stagewijzer die je aan het begin van de opleiding ontvangt.

In uitzonderlijke gevallen kan het lesbezoek worden vervangen door feedback aan de hand van een video-opname.

Beoordeling van de stage

Je stagevoortgang wordt op verschillende momenten in de opleiding geëvalueerd, zowel door de werkplekbegeleider als andere opleiders en begeleiders.

Vragen, klachten en geschillen over stage

Ondanks de zorgvuldige selectie van stageplaatsen kan het voorkomen dat er zich tijdens jouw stage vragen of problemen voordoen waar je op de stageschool niet uitkomt. Bijvoorbeeld over de aard of omvang van de begeleiding, het aantal lessen dat je moet geven, vervanging, deelname aan activiteiten, enzovoorts.

Mocht je tegen problemen aanlopen, neem dan contact op met de coördinator externe relatie/stagecoördinator via stage@docentenacademie.ru.nl.