Zoek in de site...

Stageplaatsing

De stage is een belangrijk onderdeel van de Educatieve Master. De stage bestaat uit twee delen: de begeleide stage in het eerste semester en de zelfstandige stage in het tweede semester. Alle informatie over de stage vind je in de stagewijzer die je in het begin van de opleiding ontvangt.

Toekennen van stageplaatsen

Voor het regelen van stageplaatsen heeft de Radboud Docenten Academie een overeenkomst met Bureau Extern, een stagebureau van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit bureau onderhoudt contacten met een groot aantal stage- c.q. opleidingsscholen in de wijde omgeving. Bureau Extern draagt er samen met de Radboud Docenten Academie  zorg voor dat de stageplaatsen aan de kwaliteitseisen voldoen. In de regel is het dan ook niet wenselijk om zelf een stageplaats te zoeken, tenzij dit gebeurt in overleg met de coördinator externe relaties/stagecoördinator.

Soorten stageplaatsen

Je stage kan op verschillende manieren zijn vormgegeven:

  • Als stage:school en Radboud Docenten Academie sluiten samen een mantelcontract waarin rechten, plichten en verzekeringen rondom stages zijn bepaald. Kijk hier voor een voorbeeld van het mantelcontract op de website van Bureau Extern onder het kopje ‘Regelingen rond stages’.
  • Als baan: school, Radboud Docenten Academie en student sluiten gezamenlijk een 'baan-als-stage' overeenkomst. Deze wordt aan het begin van de opleiding door Bureau Extern aan de betreffende studenten gestuurd.
  • Als LIO-aanstelling: school, Radboud Docenten Academie en student sluiten gezamenlijk een leerarbeidsovereenkomst. Kijk hier voor meer informatie; onder het kopje ‘Regelingen rond stages’.

Op onze website vind je meer informatie over de stage.