Zoek in de site...

Programma B1

In het eerste jaar van de bacheloropleiding volg je onderwijs op inleidend niveau:

  • Je maakt kennis met belangrijke vragen, begrippen en thema's uit acht deelgebieden van de filosofie: metafysica, kenleer, wijsgerige antropologie, logica, taalfilosofie, wetenschapsleer, wijsgerige ethiek en sociale en politieke filosofie.
  • Je krijgt een overzicht van de geschiedenis van de (westerse) filosofie, waarin belangrijke denkers en stromingen aan bod komen.
  • Je leert om: filosofische thema's kritisch te bediscussiëren, argumentaties in filosofische teksten te analyseren, literatuuronderzoek te doen, verschillende soorten teksten te schrijven en mondelinge presentaties te geven. Deze vaardigheden oefen je met name in de cursussen Argumentatieleer en Academische vaardigheden en in de tutorgroepen.
Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 en 2 1 t/m 4 Academische vaardigheden FTR-FIB128 5
1 t/m 4 Tutorgroep FTR-FIB129 2
Semester 1 1 Instructiecollege FFTR FTR-FTR100 0
1 Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte FTR-FIB101 4
1 Cognitiefilosofie FTR-FIB127 4
1 Sociale en politieke wijsbegeerte FTR-FIB115 4
2 Geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte FTR-FIB102 4
2 Wijsgerige ethiek FTR-FIB116 4
2 Wijsgerige antropologie FTR-FIB110 4
Semester 2 3 Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte FTR-FIB103 4
3 Kenleer en wetenschaps-filosofie FTR-FIB126 4
3 Logica FTR-FIB106 4
3 Argumentatieleer FTR-FIB112 3
4 Geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte FTR-FIB104 4
4 Taalfilosofie FTR-FIB107 4
4 Metafysica FTR-FIB109 4
Totaal 60 EC